АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 8 листопада 2013 року

протокол N 107

1. Про затвердження рішень експертних рад (харчової та легкої промисловості; енергетики та електроніки; природничих та математичних наук; освіти; права; менеджменту і торгівлі; сільського господарства; матеріалознавства та архітектури; медицини та фармації; механіки і транспорту; комп'ютерних наук і технологій; гуманітарних та соціальних наук; економіки; підготовки іноземних громадян та громадян України до вступу у вищі навчальні заклади; культури, мистецтва і туризму; національної безпеки) щодо ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації:

1.1. За поданням експертних рад визнати акредитованими за напрямами (спеціальностями):

Державні навчальні заклади

1.1.1. За освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста, бакалавра

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

 денна заочна

0501 Інформатика та обчислювальна техніка 

7.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) 30-

8.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями  ) 20-

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

 денна заочна вечірня

0202 Мистецтво 

6.020201 Театральне мистецтво 6050-

7.02020101 Театральне мистецтво (за видами) 5530-

...!!!!!...Данный текст доступен только для авторизованных пользователей сайта...!!!!!...

8.02030302 Мова і література (перська) 10-

0303 Журналістика та інформація 

6.030301 Журналістика 150100

7.03030101 Журналістика (за видами) 6090

7.03030101 Журналістика (за видами) (перепідготовка) -20

8.03030101 Журналістика (за видами) 9030

0401 Природничі науки 

6.040101 Хімія 120-

7.04010101 Хімія 60-

8.04010101 Хімія 50-

6.040102 Біологія 240100

7.04010201 Біологія *-70

до завершення циклу навчання

7.04010201 Біологія * (перепідготовка)- 30

7.04010202 Мікробіологія 2010

8.04010202 Мікробіологія 2010

7.04010205 Біохімія 25-

...!!!!!...Данный текст доступен только для авторизованных пользователей сайта...!!!!!...

0305 Економіка та підприємництво 

5.03050801 Фінанси і кредит 50-

0506 Енергетика та енергетичне машинобудування 

5.05060403 Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок 5020

0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції 

5.05170108 Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів 25-

5.05170109 Зберігання, консервування та переробка м'яса 50

з наступним зменшенням до 3015

1101 Ветеринарія 

5.11010101 Ветеринарна медицина 50-

Національний університет "Львівська політехніка"

для Відокремленого структурного підрозділу Технологічного коледжу

Національного університету "Львівська політехніка"

 денна заочна

0304 Право 

5.03040101 Правознавство 60-

0305 Економіка та підприємництво 

5.03050702 Комерційна діяльність 30-

1401 Сфера обслуговування 

5.14010301 Туристичне обслуговування 60-

Луцький національний технічний університет

для Технічного коледжу

Луцького національного технічного університету

 денна заочна

0516 Текстильна та легка промисловість 

5.05160203 Моделювання та конструювання промислових виробів 25-

Дніпропетровський державний аграрний університет

для Коледжу електрифікації

Дніпропетровського державного аграрного університету

 денна заочна

1001 Техніка та енергетика аграрного виробництва 

5.10010102 Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі 15060

Державний вищий навчальний заклад "Криворізький будівельний коледж"

 денна заочна

0601 Будівництво та архітектура 

...!!!!!...Данный текст доступен только для авторизованных пользователей сайта...!!!!!...

7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) 10

до завершення циклу навчання 10

до завершення циклу навчання

для Рівненської філії

Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет"

 денна заочна

0305 Економіка та підприємництво 

6.030504 Економіка підприємства 2030

з наступним зменшенням до 20

Вищий навчальний заклад "Київський університет ринкових відносин"

у формі товариства з обмеженою відповідальністю

(зареєстровано Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією, N 10671070013001287 від 26.12.2012 р.)

 денна заочна

0305 Економіка та підприємництво 

6.030509 Облік і аудит 3030

до завершення циклу навчання

0306 Менеджмент і адміністрування 

6.030601 Менеджмент 15

до завершення циклу навчання

(01.07.2014)40

до завершення циклу навчання

Вищий навчальний заклад "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

(зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією, N 10711070044000579 від 30.07.2009 р.)

 денна заочна

0305 Економіка та підприємництво 

6.030509 Облік і аудит 5050

до завершення циклу навчання

для Вінницького соціально-економічного інституту

Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

 денна заочна

0201 Культура 

6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність 2520

8.02010501 Документознавство та інформаційна діяльність 1010

до завершення циклу навчання

для Луцького інституту розвитку людини

Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

 денна заочна

0305 Економіка та підприємництво 

8.03050701 Маркетинг 20

до завершення циклу навчання-

Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

(зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією, рішення N 10681070273001344 від 17.07.2012 р.)

для Краснодонського інституту

...!!!!!...Данный текст доступен только для авторизованных пользователей сайта...!!!!!...

0202 Мистецтво 

5.02020801 Декоративно-прикладне мистецтво 30-

Навчальні заклади комунальної форми власності

1.2.3. За освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста

Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет" (м. Сімферополь)

 денна заочна

0101 Педагогічна освіта 

7.01010101 Дошкільна освіта (перепідготовка)- 50

Навчальні заклади недержавної форми власності

1.2.4. За освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста

Приватний вищий навчальний заклад "Нікопольський економічний університет"

(зареєстровано виконавчим комітетом Нікопольської міської ради, N 12301070019000733 від 24.12.2012 р.)

 денна заочна

0306Менеджмент і адміністрування 

7.03060103Менеджмент природоохоронної діяльності25-

2. За поданням експертної ради надати ліцензії на провадження освітньої діяльності з підготовки до вступу у вищі навчальні заклади громадян України та підготовки іноземних громадян, підготовки іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями):

Державні навчальні заклади

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України 

Всього на рік (осіб)150

(Термін дії - 5 років)

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Підготовка іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями) 

Всього на рік (осіб)100

(Термін дії - 5 років)

Херсонська державна морська академія

Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України 

Всього на рік (осіб)500

(Термін дії - 5 років)

Київський університет права Національної академії наук України

для Рівненського інституту

Київського університету права Національної академії наук України

Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України 

Всього на рік (осіб)50

(Термін дії - 5 років)

Черкаський державний технологічний університет

для Смілянського промислово-економічного коледжу

Черкаського національного технологічного університету

Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України 

Всього на рік (осіб)100

(Термін дії - 5 років)

Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет"

для Павлоградського технікуму

Державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет"

Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України 

Всього на рік (осіб)300

(Термін дії - 5 років)

Навчальні заклади недержавної форми власності

Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет"

(зареєстровано Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією, рішення N 10721070018000267 від 14.08.2008 р.)

Підготовка іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями) 

Всього на рік (осіб)600

(Термін дії - 5 років)

3. За поданням експертних рад надати ліцензії на провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації (розширення профілю), спеціалізації:

Державні навчальні заклади

Національна академія Служби Безпеки України

Підвищення кваліфікації фахівців іноземних партнерських спеціальних служб галузі знань 1601 "Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону" зі спеціальності "Забезпечення державної безпеки" 

Всього на рік (осіб)100

Сумський державний університет

Підготовка лікарів в інтернатурі (первинна спеціалізація) галузі знань 1201 "Медицина" зі спеціальностей "Акушерство і гінекологія", "Внутрішні хвороби", "Загальна практика - сімейна медицина", "Інфекційні хвороби", "Неврологія", "Ортопедія і травматологія", "Патологічна анатомія", "Педіатрія", "Пульмонологія-фтизіатрія", "Радіологія", "Хірургія" 

Всього на рік (осіб)190

Підготовка лікарів в клінічній ординатурі галузі знань 1201 "Медицина" зі спеціальностей "Акушерство і гінекологія", "Анестезіологія", "Дерматовенерологія", "Інфекційні хвороби", "Неврологія", "Онкологія", "Ортопедія і травматологія", "Офтальмологія", "Патологічна анатомія", "Педіатрія", "Психіатрія", "Загальна практика - сімейна медицина", "Терапія", "Фтизіатрія", "Хірургія", "Судова медицина", "Проктологія", "Дитяча хірургія", "Неонатологія", "Урологія", "Отоларингологія", "Дитячі інфекційні хвороби", "Пульмонологія", "Кардіологія", "Гастроентерологія", "Ендокринологія" 

Всього на рік (осіб)50

Державний заклад "Запорізька державна медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України"

Підвищення кваліфікації фахівців нелікарських спеціальностей у галузі знань 1201 "Медицина" 

Всього на рік (осіб) 200

Державна установа "Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка Національної академії медичних наук України"

Підвищення кваліфікації фахівців у галузі знань 1201 "Медицина" спеціальності "Ортопедія і травматологія" через клінічну ординатуру курси інформації і стажування 

Всього на рік (осіб) 30

Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини"

Державного управління справами

Підвищення кваліфікації лікарів галузі знань 1201 "Медицина" (стажування та тематичне удосконалення) 

Всього на рік (осіб) 350

Підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі галузі знань 1201 "Медицина" 

Всього на рік (осіб) 5

Клінічна лікарня "Феофанія" {/gcontent}

Державного управління справами

Підвищення кваліфікації спеціалістів галузі знань 1201 "Медицина" 

Всього на рік (осіб) 200

Навчальні заклади комунальної форми власності

Івано-Франківський базовий медичний коледж

Підвищення кваліфікації молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів за галузями знань 1201 "Медицина" та 1202 "Фармація" 

Всього на рік (осіб) 2800

4. За поданням експертної ради збільшити ліцензований обсяг вищим навчальним закладам на провадження освітньої діяльності з підготовки:

Державні навчальні заклади

4.1. За освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра

Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаІснуюч. ліценз. обсягВстановити ліценз. обсяг

денназаочнаденназаочна

0301 Соціально-політичні науки 

6.030101 Соціологія 25254025

5. За поданням експертної ради збільшити ліцензований обсяг вищим навчальним закладам на провадження освітньої діяльності з підготовки іноземних громадян:

Державні навчальні заклади

Харківський національний університет імені В. Н. КаразінаІснуюч. ліценз. обсягВстановити ліценз. обсяг

Підготовка іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями) 

Всього на рік (осіб) 10001850

Черкаський державний технологічний університетІснуюч. ліценз. обсягВстановити ліценз. обсяг

Підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими напрямами (спеціальностями) 

Всього на рік (осіб) 100200

6. За рішенням експертної ради при Акредитаційній комісії України з урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії України відкласти акредитацію:

Державні навчальні заклади

6.1. За освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста

Дніпропетровський державний аграрний університет

0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

7.05170101 Технології зберігання і переробки зерна

7. За рішенням експертної ради при Акредитаційній комісії України з урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії України відмовити в акредитації:

Навчальні заклади недержавної форми власності

7.1. За освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра

Вищий навчальний заклад "Київський університет ринкових відносин"

у формі товариства з обмеженою відповідальністю

(зареєстровано Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією, N 10671070013001287 від 26.12.2012 р.)

0306Менеджмент і адміністрування

8.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

8. За рішенням експертної ради при Акредитаційній комісії України з урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії України відкласти ліцензування:

Державні навчальні заклади

8.1. За освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра

Тернопільський національний економічний університет

для Єреванської філії

Тернопільського національного економічного університету

0305Економіка та підприємництво

8.03050801Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

9. За рішенням експертної ради при Акредитаційній комісії України з урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії України відмовити в наданні ліцензії:

Державні навчальні заклади

9.1. За освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, бакалавра

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

0305Економіка та підприємництво

6.030508Фінанси і кредит (заочної форми навчання)

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

0102Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини

7.01020302Фізична реабілітація*

9.2. З підготовки до вступу у вищі навчальні заклади громадян України:

Національний університет "Львівська політехніка"

для Відокремленого структурного підрозділу Коломийський політехнічний коледж

Національного університету "Львівська політехніка"

Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України

10. Перерозподілити ліцензований обсяг прийому вищим навчальним закладам на провадження освітньої діяльності з підготовки:

Державні навчальні заклади

10.1. За освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста, бакалавра

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. КороленкаІснуючий ліценз. обсягВстановити ліценз. обсяг

денназаочнаденназаочна

0203 Гуманітарні науки 

7.02030302 Мова і література (англійська) 90909060

7.02030302 Мова і література (англійська) (перепідготовка) --30-

Кіровоградський національний технічний університетІснуючий ліценз. обсягВстановити ліценз. обсяг

денназаочнаденназаочна

0305 Економіка та підприємництво  {/gcontent}

7.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) (перепідготовка) 45453535

7.03050901 Облік і аудит (перепідготовка) 50503535

0901 Сільське господарство і лісництво 

7.09010101 Агрономія (перепідготовка) 10103535

Луцький національний технічний університетІснуючий ліценз. обсягВстановити ліценз. обсяг

денна заочна денна заочна

0305 Економіка та підприємництво 

7.03051002 Товарознавство та експертиза в митній справі (перепідготовка) 50505035

0501 Інформатика та обчислювальна техніка 

7.05010201 Комп'ютерні системи та мережі 50505030

7.05010201 Комп'ютерні системи та мережі (перепідготовка) ---20

0701 Транспорт і транспортна інфраструктура 

7.07010601 Автомобілі та автомобільне господарство (перепідготовка) -5-20

Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"Існуючий ліценз. обсягВстановити ліценз. обсяг

денна заочна денна заочна

0501 Інформатика та обчислювальна техніка 

6.050101 Комп'ютерні науки1 5015010060

6.050102 Комп'ютерна інженерія 30-40-

6.050103 Програмна інженерія 606010060

7.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) 100504040

7.05010301 Програмне забезпечення систем 60605050

10.2. За освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

Львівська національна академія мистецтв

для Косівського училища прикладного та декоративного мистецтва

Львівської національної академії мистецтвІснуючий ліценз. обсягВстановити ліценз. обсяг

денназаочнаденназаочна

0202 Мистецтво 

5.02020501 Образотворче мистецтво 10-14-

5.02020801 Декоративно-прикладне мистецтво 74-70-

11. Збільшити ліцензовані обсяги прийому вищим навчальним закладам на провадження освітньої діяльності з підготовки іноземних громадян:

Державні навчальні заклади

Національний фармацевтичний університетІснуючий ліценз. обсягВстановити ліценз. обсяг

Підготовка іноземних громадян за акредитованими спеціальностями 

Всього (осіб) на рік 400500

12. Зменшити ліцензований обсяг прийому вищим навчальним закладам на провадження освітньої діяльності з підготовки:

Навчальні заклади недержавної форми власності

12.1. За освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра

Національний університет водного господарства та природокористуванняІснуючий ліценз. обсягВстановити ліценз. обсяг

денназаочнаденназаочна

0305 Економіка та підприємництво 

6.030504 Економіка підприємства150150120120

7.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) 1501507575

7.03050501 Управління персоналом та економіка праці 25251515

6.030509 Облік і аудит 170150140140

7.03050901 Облік і аудит 155175120120

0306 Менеджмент і адміністрування 

6.030601 Менеджмент 1501008080

7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) 75755050

0401 Природничі науки 

7.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища 50404040

0403 Системні науки та кібернетика 

6.040301 Прикладна математика 100-60-

7.04030101 Прикладна математика 75-25-

0505 Машинобудування та матеріалообробка 

6.050503 Машинобудування 165165100100

7.05050308 Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 90606060

7.05050315 Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів 50502525

0506 Енергетика та енергетичне машинобудування 

6.050601 Теплоенергетика 50503030

7.05060101 Теплоенергетика 50453030

0601 Будівництво та архітектура 

6.060101 Будівництво355385240240

7.06010101 Промислове і цивільне будівництво 1101107575

7.06010102 Гідротехнічне будівництво 80802525

7.06010103 Міське будівництво та господарство 50503030

7.06010104 Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 40402525

7.06010105 Автомобільні дороги і аеродроми 50502525

7.06010107 Теплогазопостачання і вентиляція 50454545

7.06010108 Водопостачання та водовідведення 80804040

6.060103 Гідротехніка (водні ресурси) 275290120120

7.06010301 Гідромеліорація 2102107575

0701 Транспорт і транспортна інфраструктура 

7.07010601 Автомобілі та автомобільне господарство 63806060

0801 Геодезія та землеустрій 

6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій 150150120120

7.08010105 Геоінформаційні системи і технології 50503030

0901 Сільське господарство і лісництво 

6.090101 Агрономія 50504040

7.09010102 Агрохімія і ґрунтознавство 50452525

0902 Рибне господарство та аквакультура 

6.090201Водні біоресурси та аквакультура50504040

7.09020101 Водні біоресурси 50453030

13. Визнати акредитованими вищі навчальні заклади за певним статусом (рівнем):

Державні вищі навчальні заклади

за IV рівнем

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Національний університет харчових технологій

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Навчальні заклади недержавної форми власності

за III  рівнем

Приватний вищий навчальний заклад "Хмельницький економічний університет"

(зареєстровано виконавчим комітетом Хмельницької міської ради Хмельницької області, рішення N 16731070012000547 від 15.09.2010 р.)

14. Затвердити рішення експертної ради з ліцензування та атестації професійно-технічних навчальних закладів з урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії України (Додаток N 1).

15. Відповідно до пункту 32 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. N 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг", анулювати ліцензії за заявами вищих навчальних закладів.

15.1. Анулювати ліцензію серії АЕ N 270280 від 07.05.2013 р. Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" для Ялтинської філії ПВНЗ "Європейський університет" з:

15.1.1. Підготовки бакалаврів за напрямами підготовки: 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030601 "Менеджмент", 6.050101 "Комп'ютерні науки".

15.1.2. Підготовки спеціалістів за спеціальностями: 7.03050801 "Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)", 7.05010101 "Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)".

16. За результатами перевірки Приватного вищого навчального закладу "Міжнародний Слов'янський університет. Харків" (в тому числі Інститут країн Сходу та Африки Приватного вищого навчального закладу "Міжнародний Слов'янський університет. Харків"):

16.1. Анулювати ліцензію від 08.01.2013 серія АД N 073240 Приватного вищого навчального закладу "Міжнародний Слов'янський університет. Харків" за напрямами та спеціальностями 6.030203, 7.03020301 "Міжнародні економічні відносини", 6.030204, 7.03020401 "Міжнародна інформація", 6.030508 "Фінанси і кредит", 7.03050801 "Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)", 6.030601 "Менеджмент", 7.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)", в тому числі для Інституту країн Сходу та Африки ПВНЗ "Міжнародний Слов'янський університет. Харків" за напрямами та спеціальностями 6.030203, 7.03020301 "Міжнародні економічні відносини", 6.030204, 7.03020401 "Міжнародна інформація", 6.030508 "Фінанси і кредит", 7.03050801 "Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)", 6.030206 "Міжнародний бізнес", 6.030601 "Менеджмент", 7.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)" за численні порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, які не можуть бути усунені протягом трьох місяців (підпункт 2 пункту 32 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг).

16.2. Доручити Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю. М.), Департаменту наукової діяльності та ліцензування (Якименко О. В.) спільно з Приватним вищим навчальним закладом "Міжнародний Слов'янський університет. Харків" (Раковська Н. Х.) та Інститутом країн Сходу та Африки ПВНЗ "Міжнародний Слов'янський університет. Харків" (Панін С. М.) вжити заходів щодо продовження навчання студентів Приватного вищого навчального закладу "Міжнародний Слов'янський університет. Харків" за напрямами та спеціальностями 6.030203, 7.03020301 "Міжнародні економічні відносини", 6.030204, 7.03020401 "Міжнародна інформація", 6.030508 "Фінанси і кредит", 7.03050801 "Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)", 6.030601 "Менеджмент", 7.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)" та Інституту країн Сходу та Африки ПВНЗ "Міжнародний Слов'янський університет. Харків" за напрямами та спеціальностями 6.030203, 7.03020301 "Міжнародні економічні відносини", 6.030204, 7.03020401 "Міжнародна інформація", 6.030508 "Фінанси і кредит", 7.03050801 "Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)", 6.030206 "Міжнародний бізнес", 6.030601 "Менеджмент", 7.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)" в інших вищих навчальних закладах регіонів.

16.3. Ректору Приватного вищого навчального закладу "Міжнародний Слов'янський університет. Харків" (Раковська Н. Х.) поінформувати Міністерство освіти і науки України про стан виконання цього рішення до 01 лютого 2014 року.

17. За результатами перевірки Приватного вищого навчального закладу "Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки":

17.1. Анулювати ліцензію від 07.05.2013 серія АЕ N 270148 Приватного вищого навчального закладу "Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки" на підготовку бакалаврів та спеціалістів з напрямів і спеціальностей 6.020207 "Дизайн", 6.030102, 7.03010201 "Психологія", 6.030509, 7.03050901 "Облік і аудит" за денною та заочною формами навчання, у тому числі для Коледжу у м. Кіровоград, Олександрійського коледжу (Кіровоградська обл.) та Первомайського коледжу (Миколаївська обл.) на підготовку молодших спеціалістів зі спеціальностей 5.02020701 "Дизайн", 5.03040101 "Правознавство" та 5.03050901 "Бухгалтерський облік" за денною та заочною формами навчання за численні порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, які не можуть бути усунені протягом трьох місяців (підпункт 2 пункту 32 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг).

17.2. Доручити Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю. М.), Департаменту наукової діяльності та ліцензування (Якименко О. В.) спільно з ПВНЗ "Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки" (Добрянський І. А.) вжити заходів щодо продовження навчання студентів ПВНЗ "Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки" за напрямами і спеціальностями 5.02020701, 6.020207 "Дизайн", 6.030102, 7.03010201 "Психологія", 6.030509, 7.03050901 "Облік і аудит", 5.03050901 "Бухгалтерський облік", 5.03040101 "Правознавство" за денною та заочною формами навчання в інших вищих навчальних закладах регіону.

17.3. Ректору ПВНЗ "Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки" (Добрянський І. А.) поінформувати Міністерство освіти і науки України про стан виконання цього рішення до 01 лютого 2014 року.

18. За результатами перевірки Хмельницького коледжу технології та дизайну:

18.1. Анулювати ліцензію від 16.10.2012 серія АД N 072899 Хмельницького коледжу технології та дизайну на підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05160201 "Швейне виробництво" за численні порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, які не можуть бути усунені протягом трьох місяців (підпункт 2 пункту 32 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг).

18.2. Доручити Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю. М.), Департаменту наукової діяльності та ліцензування (Якименко О. В.) спільно з Хмельницьким коледжем технології та дизайну (Радомський В. А.) вжити заходів щодо продовження навчання студентів Хмельницького коледжу технології та дизайну за спеціальністю 5.05160201 "Швейне виробництво" в інших вищих навчальних закладах регіону.

18.3. Директору Хмельницького коледжу технології та дизайну (Радомський В. А.) поінформувати Міністерство освіти і науки України про стан виконання цього рішення до 01 лютого 2014 року.

19. Рекомендувати Державній інспекції навчальних закладів України при організації планових і позапланових перевірок вищих навчальних закладів недержавної форми власності залучати викладачів з провідних вищих навчальних закладів недержавної форми власності регіону.

 

Голова Акредитаційної комісії,

Міністр освіти і науки УкраїниД. В. Табачник

Секретар Акредитаційної комісії,

директор департаменту наукової

діяльності та ліцензуванняО. В. Якименко

 

Додаток N 1

до рішення Акредитаційної комісії України

08.11.2013

протокол N 107

1. Затвердити склад регіональних експертних рад з ліцензування та атестації навчальних закладів за поданням обласної державної адміністрації.

1.1. За поданням Волинської обласної державної адміністрації.

1.1.1. Затвердити оновлений склад Волинської регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів у Волинській області:

СКЛАД

Хомич

Олександр Степанович- начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації, голова ради;

Таранчук

Юліан Віталійович- заступник начальника управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації, заступник голови ради, голова секції з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, голова секції з питань професійно-технічної освіти;

Вишневська

Валентина Миколаївна- методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Волинській області, відповідальний секретар ради;

Колобкова

Оксана Сергіївна- начальник відділу соціально-гігієнічного моніторингу головного управління Державної санітарно-епідеміологічної служби у Волинській області (за згодою);

Кревський

Микола Олександрович- заступник начальника управління з організації запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного захисту управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Волинській області (за згодою);

Парфенюк

Зоя Іванівна- директор навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Волинській області;

Петрук

Леонід Петрович- головний державний інспектор територіального управління Держгірпромнагляду у Волинській області (за згодою).

Секція з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти

Новосад

Валентина Євгенівна- головний спеціаліст відділу дошкільної та загальної середньої освіти управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації, секретар секції;

Богданович

Ольга Іванівна- начальник відділу дошкільної та загальної середньої освіти управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації;

Вітюк

Валентина Василівна- проректор з наукової роботи Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти;

Гудим

Богдан Ярославович- директор Володимир-Волинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату I - III ступенів;

Киричук

Галина Василівна- завідувач дошкільного навчального закладу с. Боратин Луцького району;

Мороз

Андрій Леонтійович- заступник начальника управління сім'ї, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації (за згодою);

Остапчук

Валентина Адамівна- директор Волинського обласного еколого-натуралістичного центру;

Плахотна

Людмила Володимирівна- заступник начальника відділу кадрів, вищої освіти та виховної роботи управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації;

Поштарук

Надія Дмитрівна- начальник відділу соціального розвитку закладів та установ освіти і науки;

Соломіна

Тетяна Іванівна- головний спеціаліст відділу дошкільної та загальної середньої освіти управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації;

Цейко

Віктор Іванович- директор Луцької загальноосвітньої школи I - III ступенів N 25, голова асоціації директорів загальноосвітніх шкіл м. Луцька;

Чередніченко

Тетяна Володимирівна- методист Центру технічної творчості учнівської молоді.

Секція з питань професійно-технічної освіти

Антонова

Наталія Анатоліївна- заступник начальника відділу по роботі з персоналом СП ТОВ "Модерн-Експо" (за згодою);

Горбенко

Юрій Мефодійович- директор департаменту агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації (за згодою);

Горбач

Жанна Василівна- начальник відділу організації професійного навчання обласного центру зайнятості (за згодою);

Клок

Володимир Олексійович- заступник начальника управління - начальник відділу технічного нагляду, охорони праці та пожежної безпеки Державної інспекції сільського господарства (за згодою);

Луцюк

Володимир Михайлович- заступник голови, начальник відділу освітньої діяльності Волинської обласної організації ТСО України (за згодою);

Мосієвич

Лілія Василівна- завідувач відділення з підготовки робітничих кадрів Луцького кооперативного коледжу Львівської комерційної академії (за згодою);

Полякова

Людмила Василівна- головний спеціаліст сектору професійно-технічної освіти управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації;

Посохова

Наталія Валеріївна- головний спеціаліст сектору професійно-технічної освіти управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації;

Семенюк

Інна Борисівна- заступник директора Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Волинській області;

Світлюк

Ніна Василівна- фахівець Центру з надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів з обслуговування м. Луцька, Луцького, Ківерцівського та Рожищенського районів УДАІ УМВС України у Волинській області (за згодою);

Ткачук

Олександр Олександрович- завідувач сектору професійно-технічної освіти управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації;

Шмігель

Володимир Володимирович- заступник директора Луцького вищого професійного училища будівництва та архітектури;

Шендюх

Олена Степанівна- заступник директора Луцького центру професійно-технічної освіти;

Якимчук

Анатолій Михайлович- директор Володимир-Волинського міжшкільного навчально-виробничого комбінату, член Всеукраїнської координаційної ради директорів міжшкільних навчально-виробничих комбінатів (за згодою).

1.2. За поданням Сумської обласної державної адміністрації.

1.2.1. Затвердити оновлений склад Сумської регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів у Сумській області:

СКЛАД

Пєсоцька

Інеса Олександрівна- начальник управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, голова Ради;

Тронь

Анатолій Васильович- заступник начальника управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, заступник голови Ради, голова секції з питань дошкільної, загальноосвітньої та позашкільної освіти;

Зінчук

Ніна Петрівна- директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області, заступник голови Ради з питань професійно-технічної освіти, заступник голови Ради, голова секції з питань професійно-технічної освіти;

Колісник

Вікторія Миколаївна- завідувач відділу з ліцензування і атестації закладів освіти Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, відповідальний секретар Ради з питань дошкільної, загальноосвітньої та позашкільної освіти (за згодою);

Ященкова

Єлизавета Іллівна- методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області, відповідальний секретар Ради з питань професійно-технічної освіти (за згодою);

Медведєв

Ігор Анатолійович- в. о. ректора Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

Сердюк

Микола Васильович- юрисконсульт обкому профспілки працівників освіти і науки України (за згодою);

Харламов

Юрій Іванович- начальник відділу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та інтернатних закладів управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

Секція з питань професійно-технічної освіти:

Зінчук

Ніна Петрівна- директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області, заступник голови Ради з питань професійно-технічної освіти, голова секції;

Ященкова

Єлизавета Іллівна- методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області, відповідальний секретар Ради з питань професійно-технічної освіти (за згодою);

Андрющенко

Віктор Анатолійович- старший інспектор з особових доручень відділу АТІ та організації РЕР УДАІ Управління Міністерства Внутрішніх Справ України в Сумській області (за згодою);

Боронос

Алла Іванівна- заступник директора Департаменту - начальник управління виробництва продукції рослинництва та харчової промисловості Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації (за згодою);

Довжик

Михайло Якович- декан інженерно-технологічного факультету Сумського національного аграрного університету (за згодою);

Колєсник

Олена Дмитрівна- начальник відділу кадрів публічного акціонерного товариства "Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш" (за згодою);

Кощій

Надія Григорівна- провідний спеціаліст відділу координації діяльності вищих навчальних закладів та закладів професійно-технічної освіти управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації;

Красножон

Григорій Іванович- начальник загального відділу ДП "Сумський експертно-технічний центр" Держгірпромнагляду України (за згодою);

Куценко

Олександр Сергійович- начальник інформаційної служби при управлінні освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації;

Лобушко

Микола Григорович- голова обласної організації Товариства сприяння обороні України (за згодою);

Москаленко

Світлана Олегівна- начальник відділу організації професійного навчання Сумського обласного центру зайнятості (за згодою);

Павлюченко

Володимир Васильович- директор комунального обласного підприємства Сумської обласної ради "Навчально-виробничий центр" (за згодою);

Пирог

Володимир Ілліч- начальник першого ДПРЗ ТУ МНС України у Сумській області (за згодою);

Семенов

Дмитро Володимирович- заступник директора з навчально-виробничої роботи державного професійно-технічного навчального закладу "Сумський професійний ліцей будівництва та автотранспорту" (за згодою);

Хрупа

Олександр Дмитрович- начальник управління технічного нагляду, охорони праці та пожежної безпеки Державної інспекції сільського господарства в Сумській області (за згодою);

Христій

Юрій Григорович- директор державного навчального закладу "Білопільське вище професійне училище", голова Сумської обласної асоціації працівників професійно-технічної освіти;

Черенков

Віктор Михайлович- заступник начальника Головного управління Держсанепідслужби у Сумській області, заступник головного державного санітарного лікаря Сумської області (за згодою);

Чхайло

Олена Миколаївна- головний спеціаліст відділу координації діяльності вищих навчальних закладів та закладів професійно-технічної освіти управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації;

Штика

Юрій Михайлович- директор державного навчального закладу "Сумське міжрегіональне вище професійне училище", голова ради директорів професійно-технічних навчальних закладів Сумської області.

Секція з питань дошкільної, загальноосвітньої та позашкільної освіти:

Тронь

Анатолій Васильович- заступник начальника управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, голова секції;

Харламов

Юрій Іванович- начальник відділу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та інтернатних закладів управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, заступник голови секції;

Колісник

Вікторія Миколаївна- завідувач відділу з ліцензування і атестації закладів освіти Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, відповідальний секретар Ради з питань дошкільної, загальноосвітньої та позашкільної освіти (за згодою);

Білковський

В'ячеслав Васильович- проректор з навчально-методичної роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (за згодою);

Бирченко

Світлана Леонідівна- головний спеціаліст управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації;

Гончаренко

Віктор Миколайович- директор Олександрівської гімназії м. Суми (за згодою);

Дерюга

Ольга Василівна- провідний спеціаліст управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації;

Кириченко

Олена Миколаївна- методист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (за згодою);

Демідова

Людмила Анатоліївна- директор навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа I ступеня - дошкільний навчальний заклад N 42 "Веселка" м. Суми (за згодою);

Кучменко

Наталія Миколаївна- методист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (за згодою);

Марухина

Ірина Володимирівна- завідуюча обласним центром практичної психології і соціальної роботи при управлінні освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації;

Малимоненко

Михайло Іванович- голова обкому Профспілки працівників освіти і науки України (за згодою);

Мартинчук

Катерина Іванівна- заступник директора центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю (за згодою);

Павловська

Лариса Миколаївна- провідний спеціаліст управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації;

Поталова

Наталія Іванівна- методист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (за згодою);

Сопіна

Лариса Миколаївна- головний спеціаліст управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації;

Скиртаченко

Ніна Григорівна- головний спеціаліст управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

1.3. За поданням Тернопільської обласної державної адміністрації.

1.3.1. Затвердити оновлений склад Тернопільської регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів у Тернопільській області:

СКЛАД

Запорожан

Іван Григорович- директор департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, голова ради;

Ютовець

Ольга Романівна- заступник директора департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, заступник голови ради;

Піхурко

Оксана Віталіївна- заступник директора департаменту - начальник управління дошкільної, загальної середньої, спеціальної освіти та кадрової роботи департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, заступник голови ради, голова секції з питань загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти;

Лях

Ярослав Семенович- начальник управління професійної освіти, науки та фінансово-економічного забезпечення департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, заступник голови ради, голова секції з питань професійно-технічної освіти;

Комаровська

Любов Іванівна- головний спеціаліст відділу професійної освіти, науки управління професійної освіти, науки та фінансово-економічного забезпечення департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, секретар ради.

Члени ради:

Секція з питань загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти:

Піхурко

Оксана Віталіївна- заступник директора департаменту - начальник управління дошкільної, загальної середньої, спеціальної освіти та кадрової роботи департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, голова секції;

Мельничук

Віра Богданівна- головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої освіти управління дошкільної, загальної середньої, спеціальної освіти та кадрової роботи департаменту освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації, секретар секції;

Біловус

Наталія Юліанівна- головний спеціаліст відділу спеціальної, позашкільної освіти, виховної та кадрової роботи управління дошкільної, загальної середньої, спеціальної освіти та кадрової роботи департаменту освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації;

Боднар

Оксана Степанівна- доцент кафедри менеджменту освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти;

Буган

Юрій Васильович- директор Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти;

Вітер

Віталій Орестович- головний спеціаліст - юрисконсульт відділу спеціальної, позашкільної освіти, виховної та кадрової роботи управління дошкільної, загальної середньої, спеціальної освіти та кадрової роботи департаменту освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації;

Гасай

Марія Миколаївна- голова обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України;

Голод

Надія Миронівна- головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої освіти управління дошкільної, загальної середньої, спеціальної освіти та кадрової роботи департаменту освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації;

Давибіда

Лариса Богданівна- головний спеціаліст відділу спеціальної, позашкільної освіти, виховної та кадрової роботи управління дошкільної, загальної середньої, спеціальної освіти та кадрової роботи департаменту освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації;

Демків

Ігор Степанович- заступник начальника Тернопільської обласної комунальної установи "Відділ соціального розвитку при управлінні освіти і науки облдержадміністрації";

Дручковська

Марія Петрівна- головний спеціаліст санітарно-гігієнічного відділу Управління організації державного санітарного нагляду Головного управління Державної санітарно-епідеміологічної служби у Тернопільській області (за згодою);

Король

Ірина Ярославівна- директор закладу освіти I - III ступенів "Тернопільський обласний навчально-реабілітаційний центр";

Моравська

Наталія Степанівна- заступник начальника управління - начальник відділу спеціальної, позашкільної освіти, виховної та кадрової роботи управління дошкільної, загальної середньої, спеціальної освіти та кадрової роботи департаменту освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації;

Омелянська

Світлана Григорівна- начальник відділу дошкільної, загальної середньої освіти управління дошкільної, загальної середньої, спеціальної освіти та кадрової роботи департаменту освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації;

Пшенична

Оксана Григорівна- директор Тернопільського обласного комунального центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді;

Самбір

Оксана Миронівна- головний спеціаліст відділу економіки, фінансування, бухгалтерського обліку та звітності управління професійної освіти, науки та фінансово-економічного забезпечення департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації;

Сауляк

Раїса Михайлівна- заступник начальника управління освіти і науки Тернопільської міської ради з навчально-виховної роботи;

Свінних

Галина Григорівна- заступник директора Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти;

Цьомик

Іван Петрович- головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої освіти управління дошкільної, загальної середньої, спеціальної освіти та кадрової роботи департаменту освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації;

Крижанівський

Анатолій Васильович- директор Тернопільської Української гімназії імені Івана Франка.

Секція з питань професійно-технічної освіти:

Лях

Ярослав Семенович- начальник управління професійної освіти, науки та фінансово-економічного забезпечення департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, голова секції з питань професійно-технічної освіти;

Комаровська

Любов Іванівна- головний спеціаліст відділу професійної освіти та науки управління професійної освіти, науки та фінансово-економічного забезпечення департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, секретар секції;

Вишневський

Святослав Федорович- заступник начальника Державної автоінспекції УМВС України в Тернопільській області (за згодою);

Гичка

Петро Євстахович- начальник державної інспекції в АПК, СКС, на транспорті та зв'язку територіального управління Держгірпромнагляду у Тернопільській області (за згодою);

Грищук

Іван Михайлович- заступник директора Державного професійно-технічного навчального закладу "Тернопільське вище професійне училище N 4 імені Михайла Паращука";

Дзюблюк

Валерій Петрович- директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Тернопільській області;

Івашків

Орест Іванович- директор Тернопільського обласного комунального навчально-курсового центру (за згодою);

Каплун

Андрій Володимирович- директор Державного професійно-технічного навчального закладу "Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі";

Новгородський

Анатолій Дмитрович- голова обласної організації Товариства сприяння обороні України (за згодою);

Носоненко

Наталя Олександрівна- начальник відділу професійної освіти та науки управління професійної освіти, науки та фінансово-економічного забезпечення департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації;

Полежака

Петро Петрович- методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Тернопільській області;

Проць

Ярослав Іванович- завідуючий кафедрою автоматизації та комп'ютеризації Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (за згодою);

Савчук

Юрій Сергійович- директор Тернопільського навчально-курсового комбінату управління агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації (за згодою);

Химейчук

Петро Рудольфович- директор Тернопільського обласного центру зайнятості (за згодою);

Цьох

Володимир Ігорович- директор Державного професійно-технічного навчального закладу "Тернопільський центр професійно-технічної освіти N 1".

1.4. За поданням Херсонської обласної державної адміністрації.

1.4.1. Затвердити оновлений склад регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів у Херсонській області:

СКЛАД

Яценко

Андрій Анатолійович- директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації, голова ради;

Кулькіна

Євгенія Петрівна- заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації, заступник голови ради;

Андрейко

Ярослава Іванівна- методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Херсонській області, відповідальний секретар ради.

Члени ради:

Білоконь

Андрій Іванович- старший державтоінспектор відділу автотехнічної інспекції та організаційно-реєстраційної екзаменаційної роботи управління Державтоінспекції УМВС України в Херсонській області, підполковник міліції;

Брит

Дмитро Леонідович- старший викладач-методист навчального пункту навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області;

Гордєєв

В'ячеслав Вікторович- заступник директора з навчально-виробничої роботи Цюрупинського професійного ліцею;

Жендаров

Юрій Валентинович- начальник відділу роботи з персоналом правового забезпечення та протидії корупції Департаменту агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації;

Левенець

Ніна Іванівна- начальник відділу дошкільної, загальної середньої освіти управління освіти і науки Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації, голова секції;

Лисенко

Ірина Миколаївна- начальник відділу позашкільної освіти, виховної роботи та інтернатних закладів управління освіти і науки Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації, голова секції;

Меренков

Віктор Юрійович- начальник відділу координації роботи вищих навчальних закладів, науки та професійно-технічних навчальних закладів управління освіти і науки Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації, голова секції;

Новгородський

Володимир Вікторович- директор Херсонської спеціалізованої школи I - III ступенів N 31 з поглибленим вивченням історії та права Херсонської міської ради;

Овчарук

Оксана Олександрівна- заступник начальника відділу організації державного нагляду, управління охороною праці та розслідування нещасних випадків територіального управління Держгірпромнагляду у Херсонській області;

Сабадаш

Іван Васильович- голова Херсонського обласного Товариства сприяння обороні України;

Саух

Олександр Миколайович- старший викладач кафедри професійної освіти факультету технологій та сфери обслуговування Херсонського державного університету;

Сенчук

Оксана Олексіївна- головний спеціаліст відділу організації державного санітарно-епідеміологічного нагляду Головного управління Держсанепідслужби у Херсонській області;

Слюсаренко

Ніна Віталіївна- доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та психології комунального вищого навчального закладу "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської обласної ради;

Ткаченко

Світлана Петрівна- директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Херсонській області;

Тригуб

Сергій Миколайович- начальник Морського коледжу Херсонської державної морської академії;

Шкарупа

Сергій Олексійович- головний спеціаліст відділу координації роботи вищих навчальних закладів, науки та професійно-технічних навчальних закладів управління освіти і науки Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації;

Шорскіна

Людмила Миколаївна- начальник відділу організації профорієнтації та профнавчання безробітних Херсонського обласного центру зайнятості.

Секція професійно-технічної освіти:

Меренков

Віктор Юрійович- начальник відділу координації роботи вищих навчальних закладів, науки та професійно-технічних навчальних закладів управління освіти і науки Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації, голова секції;

Андрейко

Ярослава Іванівна- методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Херсонській області, відповідальний секретар ради;

Кір'язова

Вікторія Леонідівна- методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Херсонській області;

Ткаченко

Світлана Петрівна- директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Херсонській області;

Холявко

Тетяна Михайлівна- методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Херсонській області;

Шкарупа

Сергій Олексійович- головний спеціаліст відділу координації роботи вищих навчальних закладів, науки та професійно-технічних навчальних закладів управління освіти і науки Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації;

Білоконь

Андрій Іванович- старший державтоінспектор відділу автотехнічної інспекції та організаційно-реєстраційної екзаменаційної роботи управління Державтоінспекції УМВС України в Херсонській області, підполковник міліції;

Брит

Дмитро Леонідович- старший викладач-методист навчального пункту навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області;

Гордєєв

В'ячеслав Вікторович- заступник директора з навчально-виробничої роботи Цюрупинського професійного ліцею;

Жендаров

Юрій Валентинович- начальник відділу роботи з персоналом правового забезпечення та протидії корупції Департаменту агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації;

Овчарук

Оксана Олександрівна- заступник начальника відділу організації державного нагляду, управління охороною праці та розслідування нещасних випадків територіального управління Держгірпромнагляду у Херсонській області;

Сабадаш

Іван Васильович- голова Херсонського обласного Товариства сприяння обороні України;

Саух

Олександр Миколайович- старший викладач кафедри професійної освіти факультету технологій та сфери обслуговування Херсонського державного університету;

Сенчук

Оксана Олексіївна- головний спеціаліст відділу організації державного санітарно-епідеміологічного нагляду Головного управління Держсанепідслужби у Херсонській області;

Слюсаренко

Ніна Віталіївна- доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та психології комунального вищого навчального закладу "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської обласної ради;

Тригуб

Сергій Миколайович- начальник Морського коледжу Херсонської державної морської академії;

Шорскіна

Людмила Миколаївна- начальник відділу організації профорієнтації та профнавчання безробітних Херсонського обласного центру зайнятості.

Секція дошкільної, загальної середньої освіти:

Левенець

Ніна Іванівна- начальник відділу дошкільної, загальної середньої освіти управління освіти і науки Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації, голова секції;

Бабенко

Микола Іванович- директор Херсонського фізико-технічного ліцею при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті Херсонської міської ради;

Біль

Наталія Євгенівна- директор Херсонської загальноосвітньої школи I - II ступенів N 14 Херсонської міської ради;

Зальотова

Тетяна Миколаївна- головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої освіти управління освіти і науки Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації;

Маренчук

Ольга Миколаївна- директор Херсонської загальноосвітньої школи I - III ступенів N 39 Херсонської міської ради;

Микитюк

Світлана Василівна- директор Херсонського навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа I - III ступенів - гімназія" N 56 Херсонської міської ради;

Устимова

Олена Володимирівна- завідувач Херсонського ясел-садка N 76 Херсонської міської ради;

Чурілова

Тетяна Іванівна- головний спеціаліст відділу фінансово-економічної, організаційно-кадрової роботи та юридичного забезпечення Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації.

Секція позашкільної освіти, виховної роботи та інтернатних закладів:

Лисенко

Ірина Миколаївна- начальник відділу позашкільної освіти, виховної роботи та інтернатних закладів управління освіти і науки Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації, голова секції;

Гусь

Таїсія Йосипівна- завідувач науково-методичною лабораторією комунального вищого навчального закладу "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської обласної ради;

Дмитренко

Микола Сергійович- завідувач науково-методичною лабораторією корекційної педагогіки та психології комунального вищого навчального закладу "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської обласної ради;

Йорж

Тетяна Юріївна- головний спеціаліст відділу позашкільної освіти, виховної роботи та інтернатних закладів управління освіти і науки Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації;

Поздняк

Валентина Миколаївна- начальник відділу з питань виховної роботи управління освіти Херсонської міської ради;

Рудя

Микола Григорович- директор комунального закладу "Навчально-виховний комплекс імені Т. Шевченка" Херсонської обласної ради;

Рябуха

Михайло Іванович- директор Херсонського ліцею Херсонської обласної ради;

Хабрат

Лариса Григорівна- директор комунального закладу "Центр туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді" Херсонської обласної ради.

1.5. За поданням Чернівецької обласної державної адміністрації.

1.5.1. Затвердити оновлений склад Чернівецької регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів у Чернівецькій області:

СКЛАД

Бауер

Михайло Йозефович- директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації, голова ради;

Тарангул

Любов Миколаївна- заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації, заступник голови ради;

Микитюк

Світлана Миколаївна- методист науково-методичного центру менеджменту та з координації діяльності РМК/ММК Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, відповідальний секретар ради.

Члени ради:

Куриш

Георгій Миколайович- начальник управління освіти і науки Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації;

Павлюк

Михайло Дмитрович- завідувач сектору науки та координації діяльності ВНЗ I - IV р. а. управління освіти і науки Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації;

Дорогова

Ельвіра Геннадіївна- головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти управління освіти і науки Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації;

Паладюк

Георгій Флорович- головний спеціаліст відділу кадрової роботи, правового забезпечення та діловодства Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації;

Прінько

Світлана Іванівна- начальник комунальної установи "Група моніторингу системи освіти, господарського обслуговування та аудиту установ освіти області";

Білянін

Григорій Іванович- директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області;

Старовойт

Петро Сергійович- завідувач науково-методичного центру виховної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області;

Ягнич

Галина Дмитрівна- директор Чернівецького обласного навчально-методичного центру професійно-технічної освіти;

Сідор

Василь Ілліч- директор ДПТНЗ "Чернівецький професійний ліцей залізничного транспорту", голова ради директорів ПТНЗ Чернівецької області;

Варжевський

Олександр Зігфрідович- начальник управління технічного нагляду Держсільгосінспекції у Чернівецькій області;

Кравченко

Володимир Іванович- голова Чернівецької обласної організації Товариства сприяння обороні України;

Гунько

Ярослав Никифорович- фахівець Центру з надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів з обслуговування м. Чернівці при УДАІ УМВС України у Чернівецькій області;

Борщевська

Олеся Борисівна- начальник відділу санітарного нагляду управління організації державного санітарно-епідеміологічного нагляду Головного управління Держсанепідслужби у Чернівецькій області;

Кисельова

Наталія Володимирівна- начальник відділу організації профорієнтації та професійного навчання Чернівецького обласного центру Державної служби зайнятості;

Марцинюк

Дмитро Анатолійович- інспектор відділу автомобільно-технічної інспекції та організації реєстраційно-екзаменаційної роботи УДАІ УМВС України у Чернівецькій області;

Михалко

Віктор Вікторович- начальник сектору пожежної безпеки управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області;

Сорокоумов

Ігор Анатолійович- головний спеціаліст відділу культосвітніх установ, мистецтва та кіно управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації.

1.6. За поданням Вінницької обласної державної адміністрації затвердити зміни у складі Вінницької обласної регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів:

1.6.1. Вивести зі складу:

Мартинюк

Людмилу Василівну- директора ДНЗ "Центр професійно-технічної освіти переробної промисловості" в зв'язку зі звільненням з посади директора.

1.6.2. Ввести до складу:

Малечко

Ігоря Петровича- генерального директора Вінницького обласного об'єднання організацій роботодавців.

1.7. За поданням Київської обласної державної адміністрації затвердити зміни у складі Київської обласної регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів:

1.7.1. Вивести зі складу (у зв'язку з переходом на іншу роботу):

Лахтадир Ларису Іванівну, Лисенка Ігоря Едуардовича, Солов'я Сергія Володимировича, Кривеньку Олену Леонідівну, Литвинюка Івана Васильовича.

1.7.2. Ввести до складу:

Рогову

Віру Борисівну- заступника директора департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, заступник голови РЕР;

Стельмах

Тамару Михайлівну- начальника управління професійної, вищої освіти, науки та кадрового забезпечення навчальних закладів департаменту освіти і науки, заступник голови РЕР;

Мозгову

Людмилу Анатоліївну- завідувача методичним кабінетом управління освіти і науки виконкому Бориспільської міської ради, кандидата педагогічних наук.

Секція з професійно-технічної освіти:

Стельмах

Тамару Михайлівну- начальника управління професійної, вищої освіти, науки та кадрового забезпечення навчальних закладів департаменту освіти і науки, голова секції з професійно-технічної освіти;

Гуляй

Ніну Іванівну- начальника відділу професійної освіти, науки та інноваційної діяльності, заступник голови секції (звільнивши від обов'язків голови секції);

Радзіховську

Людмилу Андріївну- члена секції, методиста вищої категорії навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти Київської області, секретар секції;

Друченко

Ольгу Іванівну- завідувача сектором кадрової роботи, запобігання та виявлення корупції головного управління держепідемслужби у Київській області;

Проскуріна

Андрія Валерійовича- головного спеціаліста сектору кадрового забезпечення та освітньо-наукової роботи департаменту агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації.

1.8. За поданням Рівненської обласної державної адміністрації затвердити зміни у складі Рівненської обласної регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів:

1.8.1. Вивести зі складу:

Єфремова

Сергія Валентиновича- провідного юрисконсульта управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (у зв'язку зі смертю).

1.8.2. Ввести до складу (у зв'язку з кадровими змінами в організаціях):

Синицьку

Ірину Валентинівну- юрисконсульта управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації;

Мозоля

Руслана Івановича- фахівця відділу реєстраційно-екзаменаційної роботи з обслуговування м. Рівне, Рівненського та Здолбунівського районів, підпорядкованого УМВС України в Рівненській області;

Скибу

Миколу Олександровича- заступника голови обласної організації Товариства сприяння обороні України.

2. Визнати атестованими професійно-технічні навчальні заклади з робітничих професій з ліцензованими обсягами прийому (осіб) строком на 10 (десять) років:

2.1. ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

2.1.1. Визнати атестованими професійно-технічні навчальні заклади з робітничих професій з ліцензованими обсягами прийому (осіб) строком на 10 (десять) років з одночасним зменшенням ліцензованого обсягу:

Код за ДК України

Назва професії

Види професійної підготовки

Ліценз. обсяг

Встановити ліценз. обсяг

 

Маневицький районний спортивно-технічний клуб Товариства сприяння обороні України
(264220, Волинська обл., смт Маневичі, вул. Комарова, 28), ід. код 02725635

 

 

 

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

45

30

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "CE")

ПК

   

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

ПК

15

 

 

2.2. ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

2.2.1. Визнати атестованими професійно-технічні навчальні заклади з робітничих професій з ліцензованими обсягами прийому (осіб) строком на 10 (десять) років:

 

Державний навчальний заклад "Немирівський професійний ліцей" (22800, Вінницька обл., Немирівський р-н, м. Немирів, вул. 50 років ВЛКСМ, 1), ід. код 03065750

 

 

7124

Столяр будівельний

ППП

60

7124

Тесляр

7212

Електрогазозварник

ППП

60

7212

Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

7212

Електрогазозварник

ППП

30

7122

Муляр

ППП

60

7132

Лицювальник-плиточник

7133

Штукатур

5122

Кухар

ППП

90

7412

Кондитер

 

Державна організація (установа, заклад) "Заболотненське вище професійне училище N 31 ім. Д. К. Заболотного"
(24631, Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Заболотне, вул. Леніна, 1), ід. код 02539849

 

 

4112

Оператор комп'ютерного набору

ППП

30

4115

Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

4121

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

ППП

30

4115

Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

7233

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

ППП

30

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії "A1", "A2", "B1", "B2", "B3")

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

6131

Робітник фермерського господарства

ППП

30

7233

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

ППП

30

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії "A1", "A2", "B1")

5129

Єгер

ППП

30

6141

Лісоруб

7233

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

ППП

30

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії "A1", "A2", "B1")

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

4112

Оператор комп'ютерного набору

ПТН

30

8322

Водій автотранспортних засобів

ПТН

30

8322

Водій автотранспортних засобів (категорії "B" і "C")

5122

Кухар

ППП

30

7412

Кондитер

7436

Швачка

ППП

30

7433

Кравець

4121

Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)

ППП

60

4221

Агент з організації туризму

ППП

30

5169

Єгер

ППП

30

6141

Лісник

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "A")

ППП

60

7233

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

4115

Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

ППП

30

7131

Слюсар з ремонту автомобілів

ППП

30

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

ПТН

60

7212

Електрозварник ручного зварювання

ППП

30

7213

Рихтувальник кузовів

8211

Токар

ППП

30

 

Комунальна організація (установа, заклад) Ладижинський міжшкільний навчально-виробничий центр по розвитку художніх промислів та народних ремесел "Спадщина" (24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Процишина, 23), ід. код 20100809

 

 

5122

Кухар

ПТН

30

7436

Швачка

ПТН

30

7122

Муляр

ПТН

30

7124

Столяр будівельний

ПТН

30

6113

Робітник зеленого будівництва

ПТН

30

7321

Виробник художніх виробів з кераміки

ПТН

30

 

Навчальний заклад об'єднання громадян "Барський районний спортивно-технічний клуб Товариства сприяння обороні України" (23000, Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Коцюбинського, 19), ід. код 02719304

 

 

8321

Водій мототранспортних засобів (категорія "A")

ПТН

 

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

20

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

ПТН

 

 

Тульчинський районний спортивно-технічний клуб Товариства сприяння обороні України (23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Лермонтова, 11), ід. код 05507620

 

 

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

30

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

ПТН

30

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "D")

ПК

15

 

2.2.2. Визнати атестованими професійно-технічні заклади з робітничих професій з ліцензованими обсягами прийому терміном на 10 (десять) років з одночасним приведенням категорії "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва" у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 02.04.94 року N 217 (із змінами):

 

 

Зозівський професійний аграрний ліцей Вінницької області (22525, Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Зозів, вул. Леніна, 5), ід. код 02539772

 

 

8163

Машиніст холодильних установок

ППП

30

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

ППП

30

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії "A1", "A2", "B1")

ППП

60

7233

Слюсар-ремонтник

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

5122

Кухар

ППП

30

7412

Кондитер

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "A1")

ППП

30

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "A1")

ППП

30

4121

Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)

ППП

60

4112

Оператор комп'ютерного набору

 

Комаргородський професійний аграрний ліцей Вінницької області (24225, Вінницька обл., Томашпільський р-н, с. Комаргород, вул. Леніна, 14), ід. код 02539714

 

 

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії "A1", "B2", "B3")

ПТН

70

4112

Оператор комп'ютерного набору

ППП

30

4121

Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)

5122

Кухар

ППП

30

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії "A1", "A2", "B1")

ППП

60

7233

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

5122

Кухар

ППП

60

7412

Кондитер

7212

Електрогазозварник

ППП

90

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

7212

Електрогазозварник

ППП

30

4112

Оператор комп'ютерного набору

ПТН

30

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

30

 

2.3. ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

 

Професійно-технічне училище N 16 м. Коростеня (11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Грушевського, 24/1), ід. код 22050108

 

 

7212

Електрозварник ручного зварювання

ППП, ПТН

45

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

ПТН

30

8233

Машиніст крана (кранівник)

ППП

30

8211

Токар

ППП

30

7214

Слюсар із складання металевих конструкцій

ППП

30

7212

Електрозварник ручного зварювання

ППП

30

7214

Слюсар із складання металевих конструкцій

8211

Токар

ППП

60

7214

Слюсар із складання металевих конструкцій

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

ППП

60

7241

Слюсар-електромонтажник

 

2.4. ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

2.4.1. Визнати атестованим професійно-технічний навчальний заклад з робітничих професій з ліцензованими обсягами прийому (осіб) строком на 10 (десять) років зі зменшенням ліцензованого обсягу:

Код за ДК України

Назва професії

Види професійної підготовки

Ліценз. обсяг

Встановити ліценз. обсяг

 

Хустський професійний ліцей (90400, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Свободи, 1), ід. код 02543673

 

 

 

7231

Слюсар з ремонту автомобілів

ППП, ПТН, ПрП, ПК

30

30

7212

Електрогазозварник

ППП, ПТН, ПрП, ПК

60

60

7133

Штукатур

ППП

60

30

7132

Лицювальник-плиточник

7141

Маляр

7136

Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування

ППП

60

30

7212

Газозварник

7129

Монтажник гіпсокартонних конструкцій

ППП, ПТН, ПрП, ПК

30

30

7129

Монтажник гіпсокартонних конструкцій

ППП

60

60

7133

Штукатур

7141

Маляр

7231

Слюсар з ремонту автомобілів

ППП

60

30

7213

Рихтувальник кузовів

 

2.5. МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

Первомайський міжшкільний навчально-виробничий комбінат Первомайської міської ради Миколаївської області (55210, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Корабельна, 20, корпус 2), ід. код 53926156

 

 

4115

Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

ПТН

30

4112

Оператор комп'ютерного набору

ПТН

30

7436

Швачка

ПТН

30

7233

Слюсар з механоскладальних робіт

ПТН

30

 

2.6. ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

 

Державний навчальний заклад "Ананьївський професійний аграрний ліцей" (66400, Одеська обл., м. Ананьїв, вул. Ніщинського, 7), ід. код 02546594

 

 

7212

Електрозварник ручного зварювання

ППП

30

7433

Кравець

ППП

30

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії "A1", "A2")

ППП

30

7233

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C1")

 

Державний навчальний заклад "Лиманський професійний аграрний ліцей" (67452, Одеська обл., Роздільнянський р-н, смт Лиманське, вул. Чкалова, 1), ід. код 02546387

 

 

5122

Кухар

ППП

60

7412

Пекар

5122

Кухар

ППП

30

5123

Офіціант

 

Степанівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат (67430, Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Степанівка, вул. Котовського, 3), ід. код 20998845

 

 

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

75

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C1")

ПТН

80

5141

Перукар (перукар-модельєр)

ПТН

15

4112

Оператор комп'ютерного набору

ПТН

20

 

2.7. ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

 

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі" (46002, м. Тернопіль, вул. С. Бандери, 32), ід. код 02547688

 

 

7212

Електрогазозварник

ППП

30

7136

Монтажник санітарно-технічних систем і устаткувань

7412

Пекар

ППП

30

7412

Тістороб

8274

Машиніст тісторобних машин

7412

Кондитер

5122

Кухар

ППП

60

5123

Офіціант

5123

Бармен

7412

Пекар

ППП

60

5122

Кухар

5220

Продавець продовольчих товарів

5122

Кухар

ППП

60

5123

Офіціант

5123

Бармен

5129

Майстер ресторанного обслуговування

7231

Слюсар з ремонту автомобілів

ППП

30

8322

Водій автотранспортних засобів (категорії "B" і "C")

7212

Елетрогазозварник

ПТН

15

7122

Муляр

ПТН

15

7133

Штукатур

ПТН

15

7132

Лицювальник-плиточник

ПТН

15

7141

Маляр

ПТН

15

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

30

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

ПТН

30

 

Обласний заклад освіти "Заліщицький обласний багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр" (48600, Тернопільська обл., м. Заліщики, вул. С. Бандери, 68), ід. код 04590932

 

 

7441

Взуттьовик з ремонту взуття

ПТН

 

7436

Швачка

ПТН

30

 

2.8. ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

2.8.1. Визнати атестованими професійно-технічні навчальні заклади з робітничих професій з ліцензованими обсягами прийому (осіб) строком на 10 (десять) років:

 

Державний навчальний заклад "Харківське вище професійне механіко-технологічне училище" (61105, м. Харків, вул. Морозова, 20-а), ід. код 02547783

 

 

7231

Слюсар з ремонту автомобілів

ППП

60

7212

Електрозварник ручного зварювання

7231

Слюсар з ремонту автомобілів

ППП

60

7233

Слюсар-ремонтник

7231

Слюсар з ремонту автомобілів

ППП

60

7212

Електрогазозварник

ППП

30

7212

Електрогазозварник

ППП

60

7213

Рихтувальник кузовів

4112

Оператор комп'ютерного набору

ППП

60

4112

Касир (в банку)

7412

Пекар

ППП

60

7412

Кондитер

5122

Кухар

ППП

90

7412

Кондитер

6113

Озеленювач

ППП

60

6113

Квітникар

 

Ізюмський професійний ліцей (64306, Харківська обл., м. Ізюм, вул. Чайкіної, 24), ід. код 02547837

 

 

7231

Слюсар з ремонту автомобілів

ППП

90

7212

Електрозварник ручного зварювання

7241

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

ППП

30

7212

Електрогазозварник

5122

Кухар

ППП

90

7412

Кондитер

7212

Електрогазозварник

ППП, ПТН

60

7122

Муляр

ППП

60

7133

Штукатур

7422

Столяр

ППП, ПТН

60

5122

Кухар

ПТН

30

7122

Муляр

ПТН

30

4112

Оператор комп'ютерного набору

ПТН

30

8211

Токар

ППП

60

7231

Слюсар з ремонту автомобілів

 

Професійно-технічне училище N 32 м. Харкова (61038, м. Харків, вул. Спортивна, 9), ід. код 02547903

 

 

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

ППП

60

7231

Слюсар з ремонту автомобілів

ППП

60

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

4112

Оператор комп'ютерного набору

ППП

60

4121

Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)

5141

Перукар (перукар-модельєр)

ППП

30

7212

Електрогазозварник

ППП

60

 

Люботинський міжшкільний навчально-виробничий комбінат (62433, Харківська обл., м. Люботин, вул. Шевченка, 132), ід. код 24333373

 

 

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

90

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

ПТН

60

 

2.8.2. Визнати атестованими робітничі професії з ліцензованим обсягом прийому (осіб) терміном на 10 (десять) років з одночасним приведенням категорій професії "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва" у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 02.04.94 р. N 217 (із змінами):

 

Барвінківський професійний аграрний ліцей (64701, Харківська обл., м. Барвінкове, вул. Механізаторів, 1), ід. код 02547978

 

 

5122

Кухар

ППП

60

7412

Кондитер

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії "A1", "A2", "B1")

ППП

60

7233

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

 

2.9. ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

 

Мале приватне підприємство "Світлофор" (73000, м. Херсон, Суворовський р-н, вул. Привокзальна, 18), ід. код 19224825

 

 

8321

Водій мототранспортних засобів (категорія "A1")

ПТН

20

8321

Водій мототранспортних засобів (категорія "A")

ПТН

50

8321

Водій мототранспортних засобів (категорія "B1")

ПТН

20

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

250

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C1")

ПТН, ПрП

40

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

ПТН, ПрП

140

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "D1")

ПК

20

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "D")

ПК

40

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "BE")

ПК

 

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C1E")

ПК

 

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "CE")

ПК

30

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "D1E")

ПК

 

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "DE")

ПК

 

 

Навчальна точка, Херсонська обл., м. Цюрупинськ, вул. Гвардійська, 23

 

 

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

15

 

Навчальна точка, Херсонська об., м. Гола Пристань, вул. 1 Травня, 6

 

 

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

20

 

Навчальна точка, Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Станіслав, вул. Леніна, 2

 

 

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

15

 

2.10. ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

 

Державний навчальний заклад "Черкаський професійний автодорожній ліцей" (18034, м. Черкаси, вул. Онопрієнка, 4), ід. код 05537839

 

 

7231

Слюсар з ремонту автомобілів

ППП

60

7213

Рихтувальник кузовів

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

7231

Слюсар з ремонту автомобілів

ППП

30

7213

Рихтувальник кузовів

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

30

7231

Слюсар з ремонту автомобілів

ППП

90

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

7231

Слюсар з ремонту автомобілів

ППП

60

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

7233

Слюсар з механоскладальних робіт

ППП

30

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

4112

Оператор комп'ютерного набору

ППП

60

4115

Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

8339

Машиніст дорожньо-будівельних машин

ППП

60

7233

Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

 

Державний навчальний заклад "Іркліївський професійний аграрний ліцей" (19950, Черкаська обл., с. Іркліїв, вул. Пустовіт, 50), ід. код 02548570

 

 

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії "A1", "A2")

ППП

30

7233

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "A1")

ППП

30

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "A1")

ПТН

30

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "A2")

ПК

30

4112

Оператор комп'ютерного набору

ППП

30

4121

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

5122

Кухар

ППП

60

7412

Кондитер

 

3. Надати ліцензії на провадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до кваліфікованих робітників, з нижчезазначених професій з ліцензованими обсягами прийому (осіб) наступним навчальним закладам:

3.1. АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

3.1.1. Надати ліцензії строком на 3 (три) роки:

Код за ДК України

Назва професії

Види професійної підготовки

Ліценз. обсяг

 

Кримський республіканський професійно-технічний навчальний заклад "Керченське вище професійне училище суднобудування та деревообробки" (98313, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Танкістів, 1), ід. код 02545034

 

 

7215

Стропальник

ПТН, ПК

25

7212

Газорізальник

ПТН. ПК

25

5141

Манікюрник

ПТН, ПК

25

 

Кримський республіканський професійно-технічний навчальний заклад "Керченське вище професійне училище сфери побутових послуг" (98300, Автономна Республіка Крим, м. Керч, Індустріальне шосе, 8), ід. код 03070923

 

 

5123

Офіціант

ПТН, ПК

15

5123

Бармен

ПТН, ПК

15

4222

Адміністратор

ПТН, ПК

15

 

Кримський республіканський професійно-технічний навчальний заклад "Феодосійське професійно-технічне будівельне училище" (98100, Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Федька, 23), ід. код 02545086

 

 

7122

Муляр

ППП

30

7133

Штукатур

7124

Столяр будівельний

ППП

30

7129

Монтажник гіпсокартонних конструкцій

7124

Тесляр

ППП

30

7129

Монтажник гіпсокартонних конструкцій

7139

Опоряджувальник будівельний

ППП

90

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Навчальний комбінат "Кримюжмаш" (95048, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Балаклавська, 68), ід. код 38886340

 

 

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії "A1", "A2", "B1", "B3", "C", "D1", "E1", "E2", "G1", "G2", "H")

ПТН, ПК

20

7233

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

ПТН, ПК

 

8163

Машиніст насосних установок

ПТН, ПК

 

7241

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)

ПТН, ПК

 

7141

Маляр

ПТН, ПК

 

7214

Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

ПТН, ПК

 

7136

Слюсар-сантехнік

ПТН, ПК

 

8232

Зварник пластмас

ПТН, ПК

 

7422

Столяр

ПТН, ПК

 

9152

Черговий біля ескалатора

ПТН

 

 

Кримський республіканський професійно-технічний навчальний заклад "Ленінське професійно-технічне училище сфери побутових послуг" (98200, Автономна Республіка Крим, смт Леніно, вул. Шосейна, 8-б), ід. код 36357062

 

 

4121

Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)

ППП

30

4122

Адміністратор

7129

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

ППП

30

7136

Слюсар-сантехнік

7412

Кондитер

ППП

30

7412

Пекар

7129

Монтажник гіпсокартонних конструкцій

ППП

30

7132

Лицювальник-плиточник

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "A1")

ППП

30

8322

Водій автотранспортних засобів

8322

Водій автотранспортних засобів (категорії "B" і "C1")

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C1")

ПТН

15

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "A1")

ПТН

15

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії "A2", "B1")

ПК

30

8162

Оператор котельні

ПТН, ПК

30

7136

Слюсар-сантехнік

ПТН, ПК

30

7129

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

ПТН, ПК

30

7412

Пекар

ПТН, ПК

30

4222

Адміністратор

ПТН

15

 

3.1.2. Продовжити строк дії ліцензії на 3 (три) роки:

 

Кримський республіканський професійно-технічний навчальний заклад "Керченське вище професійне училище сфери побутових послуг" (98300, Автономна Республіка Крим, м. Керч, Індустріальне шосе, 8), ід. код 03070923

 

 

5141

Педикюрник

ПТН, ПК

15

5141

Манікюрник

ПТН, ПК

15

5123

Офіціант

ППП

30

5123

Бармен

 

Сімферопольський автотранспортний технікум (95022, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, просп. Перемоги, 211), ід. код 05399774

 

 

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

180

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

ПТН

75

7231

Слюсар з ремонту автомобілів

ПТН

100

 

Підприємство "Красногвардійський районний спортивно-технічний центр Товариства сприяння обороні України" (97000, Автономна Республіка Крим, Красногвардійський р-н, смт Красногвардійське, вул. Тельмана, 17), ід. код 02728409

 

 

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

30

 

Нижньогірський спортивно-технічний клуб Товариства сприяння обороні України (97100, Автономна Республіка Крим, Нижньогірський р-н, смт Нижньогірський, вул. Перемоги, 33), ід. код 02720690

 

 

8321

Водій мототранспортних засобів (категорія "A1")

ПТН

30

8321

Водій мототранспортних засобів (категорія "A")

ПТН

15

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

60

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "CE")

ПК

15

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "D")

ПК

15

 

3.2. ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

3.2.1. Продовжити строк дії ліцензії на 3 (три) роки та зменшити ліцензований обсяг прийому за результатами атестаційної експертизи:

Код за ДК України

Назва професії

Види професійної підготовки

Ліценз. обсяг

Встановити ліценз. обсяг

 

Маневицький районний спортивно-технічний клуб Товариства сприяння обороні України (264220, Волинська обл., смт Маневичі, вул. Комарова, 28), ід. код 02725635

 

 

 

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "D")

ПК

15

 

8321

Водій мототранспортних засобів (категорія "A1")

ПТН

   

 

3.3. ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

3.3.1. Надати ліцензії строком на 3 (три) роки:

Код за ДК України

Назва професії

Види професійної підготовки

Ліценз. обсяг

 

Рахнівсько-Лісова середня загальноосвітня школа I - III ступенів N 1 Шаргородського району Вінницької області (23536, Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Рахни Лісові, вул. Макаренка, 5), ід. код 20098604

 

 

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

40

8321

Водій мототранспортних засобів (категорія "B1")

ПТН

15

 

Вінницький національний аграрний університет (21100, м. Вінниця, Ленінський р-н, вул. Сонячна, 3), ід. код 00497236

 

 

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "A1")

ПТН

120

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії "A2", "B1")

ПК

100

 

Тульчинський міжшкільний навчально-виробничий комбінат Тульчинської районної ради Вінницької області (23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Пушкіна, 3), ід. код 21723369

 

 

8321

Водій мототранспортних засобів (категорія "A")

ПТН

60

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

60

8322

Водій автотранспортних засобів (категорії "C")

ПТН

60

4112

Оператор комп'ютерного набору

ПТН

60

5122

Кухар

ПТН

15

7436

Швачка

ПТН

15

7433

Кравець

7124

Столяр будівельний

ПТН

15

8211

Токар

ПТН

15

 

Дочірнє підприємство Акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю "Синтез-Союз" - "Учбово-курсовий комбінат" (21001, м. Вінниця, вул. Привокзальна, 40), ід. код 20097929

 

 

7212

Електрогазозварник

ПТН, ПК

25

8162

Машиніст (кочегар) котельні

ПТН, ПК

25

8162

Машиніст парових турбін

ПТН

15

8162

Оператор котельні

ПТН, ПК

25

 

3.3.2. Продовжити строк дії ліцензії на 3 (три) роки за результатами атестаційної експертизи:

 

Зозівський професійний аграрний ліцей Вінницької області (22525, Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Зозів, вул. Леніна, 5), ід. код 02539772

 

 

4121

Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)

ППП

30
до заверш. циклу навч.

6111

Плодоовочівник

4121

Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)

ППП

30

8322

Водій автотранспортних засобів

ППП

150

8322

Водій автотранспортних засобів (категорії "B" і "C")

 

Державна організація (установа, заклад) "Заболотненське вище професійне училище N 31 ім. Д. К. Заболотного" (24631, Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Заболотне, вул. Леніна, 1), ід. код 02539849

 

 

7131

Слюсар з ремонту автомобілів

ППП

30

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

ПТН

60

7212

Електрозварник ручного зварювання

ППП

30

7213

Рихтувальник кузовів

8211

Токар

ППП

30

 

3.4. ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

3.4.1. Надати ліцензії строком на 3 (три) роки:

Код за ДК України

Назва професії

Види професійної підготовки

Ліценз. обсяг

 

Приватне підприємство "Радомишльський аграрний навчально-виробничий центр" (12262, Житомирська обл., Радомишльський р-н, с. Забілоччя, вул. Центральна, 1-а), ід. код 35545547

 

 

6121

Кролівник

ПрП, ПК

30

6122

Птахівник

ПТН, ПК

30

6123

Бджоляр

ПТН, ПК

30

6121

Оператор з ветеринарного оброблення тварин

ПрП

30

7423

Верстатник деревообробних верстатів

ПТН, ПК

15

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "B3")

ПК

15

6121

Санітар (ветеринарна медицина)

ПТН

30

6141

Лісоруб

ПТН, ПК

15

 

3.5. ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

3.5.1. Надати ліцензії строком на 3 (три) роки:

 

Код за ДК України

Назва професії

Види професійної підготовки

Ліценз. обсяг

 

Свалявський районний спортивно-технічний клуб Товариства сприяння обороні України (89300, Закарпатська обл., м. Свалява, вул. Донського, 17), ід. код 02720158

 

 

8321

Водій мототранспортних засобів (категорія "A1")

ПТН

15

8321

Водій мототранспортних засобів (категорія "A")

ПТН

30

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

30

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C1")

ПТН

15

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

ПТН

15

 

Ужгородська автомобільна школа Товариства сприяння обороні України (88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 147-а), ід. код 02722660

 

 

8321

Водій мототранспортних засобів (категорія "A1")

ПТН

15

8321

Водій мототранспортних засобів (категорія "A")

ПТН

15

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

120

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

ПТН

60

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "CE")

ПК

15

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "D1")

ПК

 

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "D")

ПК

 

 

Ужгородський міський об'єднаний учбово-спортивний центр Товариства сприяння обороні України (88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 147), ід. код 02726959

 

 

8321

Водій мототранспортних засобів (категорія "A1")

ПТН

15

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

150

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C1")

ПТН

 

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

ПТН

30

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "CE")

ПК

15

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "BE")

ПК

15

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "D1")

ПК

 

 

3.5.2. Зменшити ліцензований обсяг прийому:

Код за ДК України

Назва професії

Види професійної підготовки

Ліценз. обсяг

Встановити ліценз. обсяг

 

Ужгородський міський об'єднаний учбово-спортивний центр Товариства сприяння обороні України (88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 147), ід. код 02726959

 

 

 

8321

Водій мототранспортних засобів (категорія "A")

ПТН

60

20

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "D")

ПК

30

20

 

3.6. ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

3.6.1. Надати ліцензії строком на 3 (три) роки:

Код за ДК України

Назва професії

Види професійної підготовки

Ліценз. обсяг

 

Мелітопольський муніципальний учбово-професійний, соціально-трудовий центр реабілітації інвалідів (72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Дзержинського, 27), ід. код 26532125

 

 

4222

Адміністратор

ППП

20

 

Приватне підприємство "Автошляховик" (72002, Запорізька обл., Михайлівський р-н, смт Михайлівка, пров. Парковий, 12-а), ід. код 36928870

 

 

8321

Водій мототранспортних засобів (категорія "A1")

ПТН

15

8321

Водій мототранспортних засобів (категорія "A")

ПТН

15

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

60

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "BE")

ПК

15

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Шанс, ЛТД" (69063, м. Запоріжжя, вул. Горького, 21), ід. код 20482969

 

 

8334

Водій навантажувача

ПТН

5

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Антарес" (69124, м. Запоріжжя, вул. Курузова, 11, кв. 39), ід. код 31329355

 

 

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

60
з перевіркою через 1 рік

 

3.7. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

3.7.1. Надати ліцензії строком на 3 (три) роки:

Код за ДК України

Назва професії

Види професійної підготовки

Ліценз. обсяг

 

Богородчанський міжшкільний навчально-виробничий комбінат (77701, Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, смт Богородчани, вул. Шевченка, 53), ід. код 22190260

 

 

4112

Оператор комп'ютерного набору

ПТН

30

7433

Кравець

ПТН

30

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

60

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

ПТН

30

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C1")

ПТН

30

 

3.8. м. КИЇВ

3.8.1. Надати ліцензії строком на 3 (три) роки:

Код за ДК України

Назва професії

Види професійної підготовки

Ліценз. обсяг

 

Державний навчальний заклад "Київський професійний електромеханічний ліцей" (03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 24), ід. код 03566044

 

 

5220

Продавець непродовольчих товарів

ППП

30

4211

Касир торговельного залу

4222

Адміністратор (господар) залу

5220

Продавець непродовольчих товарів

ППП, ПТН, ПрП, ПК

60

 

Приватне підприємство "ВОЛОДИМИР ТАРАСЮК" (04214, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 32-а), ід. код 32380098

 

 

5141

Візажист

ПТН

15

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "УЧБОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР "НОВАТОР" (юр. адр.: 07850, Київська обл., Бородянський р-н, смт Клавдієво-Тарасове, вул. Карла Маркса, 19; факт. адр.: 03148, м. Київ, вул. Строкача Тимофія, 3-а; 03148, м. Київ, вул. Строкача Тимофія, 7-а), ід. код: 31646884

 

 

7212

Електрозварник ручного зварювання

ПТН, ПК

6

7212

Газорізальник

ПТН, ПК

6

7212

Газозварник

ПТН, ПК

6

7214

Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

ПТН, ПК

6

8333

Машиніст крана (кранівник)

ПТН, ПК

6

7215

Стропальник

ПТН, ПК

6

8334

Водій навантажувача

ПТН, ПК

6

8163

Зарядник вогнегасників

ПТН, ПК

6

 

Приватний професійно-технічний навчальний заклад "Імперія" (01133, м. Київ, вул. Щорса, 32-б), ід. код 38810376

 

 

5169

Охоронник

ПТН, ПК

120

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Антитерор Секьюріті Груп" (юр. адр.: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9; факт. адр.: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24), ід. код 38650661

 

 

5169

Охоронник

ПрП, ПК

30

5169

Охоронець

ПрП, ПК

30

 

3.9. КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

3.9.1. Надати ліцензії строком на 3 (три) роки:

 

Код за ДК України

Назва професії

Види професійної підготовки

Ліценз. обсяг

 

Таращанський міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудового навчання і професійної орієнтації учнів (09500, Київська обл., м. Тараща, вул. Радянська, 71), ід. код 22203471

 

 

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

15

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C1")

ПТН

15

 

Київський обласний державний навчально-курсовий комбінат (09500, Київська обл., Таращанський р-н, м. Тараща, вул. Богдана Хмельницького, 75), ід. код 05409082

 

 

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "A1")

ПТН

30

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "A2")

ПК

30

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "B1")

ПК

30

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "B2")

ПК

30

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "D1")

ПК

15

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії "E1", "E2")

ПК

15

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії "G1", "G2")

ПК

15

7212

Електрогазозварник

ПТН

20

8162

Оператор котельні

ПТН

30

7215

Стропальник

ПТН, ПК

15

8332

Машиніст крана автомобільного

ПрП

15

 

в т. ч. для Фастівської учбової дільниці Київського обласного державного навчально-курсового комбінату (09500, Київська обл., м. Фастів, вул. Гусєва, 37)

ППП

60

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "A1")

ПТН

30

 

Заклад об'єднання громадян "Київська обласна автомобільна школа Всеукраїнської спілки автомобілістів" (07300, Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 14), ід. код 20574200

 

 

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

30

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "BE")

ПТН

 

 

в т. ч. для Філії Закладу об'єднання громадян "Київська обласна автомобільна школа Всеукраїнської спілки автомобілістів" в м. Біла Церква (09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Котляревського, 42/2), ід. код 38085562

 

 

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

30

 

3.10. ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

3.10.1. Надати ліцензії строком на 3 (три) роки:

 

Код за ДК України

Назва професії

Види професійної підготовки

Ліценз. обсяг

 

Львівський державний університет внутрішніх справ (79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26), ід. код 08571995

 

 

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

90

 

Національний лісотехнічний університет України (79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103), ід. код 02070996

 

 

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

30

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

ПТН

30

 

Державний вищий навчальний заклад Львівський коледж транспортної інфраструктури (79011, м. Львів, вул. Снопківська, 47), ід. код 01058355

 

 

8312

Черговий стрілочного поста

ПТН

30

8312

Складач поїздів

ПТН

30

8312

Приймальник поїздів

ПТН

30

7241

Електромонтер контактної мережі

ПТН

25

7241

Електромонтер тягової підстанції

ПТН

25

7241

Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі

ПТН

25

7233

Слюсар з ремонту рухомого складу

ПТН, ПК

90

8311

Помічник машиніста тепловоза

ПТН

40

8311

Помічник машиніста електровоза

ПТН

40

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури і пристроїв зв'язку

ПТН

75

7245

Кабельник-спаювальник

ПТН

75

4133

Оператор станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації та перевізних документів

ПТН

30

8312

Сигналіст

ПТН

30

8312

Регулювальник швидкості руху вагонів

ПТН

30

 

Новороздільська загальноосвітня школа I - III ступенів N 2 (81652, Львівська обл., м. Новий Розділ, пр. Шевченка, 11-в), ід. код 22346650

 

 

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

30

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C1")

ПТН

30

 

Рава-Руський міський спортивно-технічний клуб Товариства сприяння обороні України (80316, Львівська обл., м. Рава-Руська, вул. Коновальця, 50), ід. код 30124022

 

 

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "CE")

ПрП

30

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Комп'ютерна академія "Шаг" (65014, м. Одеса, вул. Єврейська, 3), ід. код 37608011,
для Філії Товариства з обмеженою відповідальністю "Комп'ютерна академія "Шаг" у місті Львові (79058, м. Львів, вул. Замарстинівська, 83-а), ід. код 37608378

 

 

4112

Оператор інформаційно-комунікаційних мереж

ПТН, ПрП, ПК

60

4113

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

ПТН, ПрП

60

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Західноукраїнський навчальний центр "Спеціаліст" (79035, м. Львів, вул. Зелена, 162), ід. код 38700778

 

 

8163

Наповнювач балонів

ПТН, ПрП, ПК

25

8163

Машиніст компресорних установок

ПТН, ПрП, ПК

25

8333

Машиніст крана (кранівник)

ПТН, ПрП, ПК

12

8333

Ліфтер

ПТН, ПрП, ПК

25

7212

Газорізальник

ПТН, ПрП, ПК

12

8334

Водій автонавантажувача

ПТН, ПрП, ПК

 

 

Львівське вище професійне училище ресторанного сервісу та туризму (79060, м. Львів, вул. І. Пулюя, 36), ід. код 208356913

 

 

7412

Кондитер

ПТН, ПрП, ПК

30

 

3.10.2. Продовжити строк дії ліцензії на 3 (три) роки:

 

 

Стебницький професійний ліцей (82172, Львівська область, м. Стебник, вул. В. Великого, 2), ід. код 02545502

 

 

7129

Монтажник гіпсокартонних конструкцій

ППП

60

7141

Маляр

7133

Штукатур

7129

Монтажник гіпсокартонних конструкцій

ПТН

30

7141

Маляр

ПТН

30

7133

Штукатур

ПТН

30

 

3.10.3. Збільшити ліцензований обсяг прийому:

 

 

Код за ДК України

Назва професії

Види професійної підготовки

Ліценз. обсяг

Встановити ліценз. обсяг

 

Львівське вище професійне училище ресторанного сервісу та туризму (79060, м. Львів, вул. І. Пулюя, 36), ід. код 208356913

 

 

 

4222

Адміністратор

ППП

60

90

5122

Кухар

ППП

210

270

 

3.11. ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

3.11.1. Надати ліцензії строком на 3 (три) роки:

 

Код за ДК України

Назва професії

Види професійної підготовки

Ліценз. обсяг

 

Арцизький районний спортивно-технічний клуб ТСО України (68400, Одеська обл., м. Арциз, вул. Вокзальна, 6), ід. код 02728846

 

 

8321

Водій мототранспортних засобів (категорія "A1")

ПТН

 

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C1")

ПТН

 

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

ПТН

50

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "D1")

ПК

 

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "CE")

ПК

 

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії "A1", "A2")

ПТН, ПК

50

 

Товариство з обмеженою відповідальністю навчально-виробничий центр "Академія ювелірного мистецтва" (65005, м. Одеса, вул. Млинова, 24-а), ід. код 33137830

 

 

7313

Ювелір (ювелір-модельєр)

ППП

15

7313

Ювелір-закріпник

ППП

15

 

Приватне підприємство "СТЛАН" (65020, м. Одеса, вул. Мечникова, 76-а), ід. код 37169410

 

 

8340

Матрос

ПТН, ПК

60

8340

Моторист (машиніст)

ПТН, ПК

60

5122

Кухар судновий

ПрП

30

 

3.11.2. Продовжити строк дії ліцензії на 3 (три) роки та зменшити ліцензований обсяг прийому:

Код за ДК України

Назва професії

Види професійної підготовки

Ліценз. обсяг

Встановити ліценз. обсяг

 

Арцизький районний спортивно-технічний клуб ТСО України (68400, Одеська обл., м. Арциз, вул. Вокзальна, 6), ід. код 02728846

 

 

 

8321

Водій мототранспортних засобів (категорія "A")

ПТН

30

 

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

60

40

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "D")

ПК

30

 

 

3.12. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

3.12.1. Надати ліцензії строком на 3 (три) роки:

Код за ДК України

Назва професії

Види професійної підготовки

Ліценз. обсяг

 

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Кременчуцьке професійно-технічне училище" (39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 40 років Жовтня, 10/30), ід. код 22528150

 

 

7233

Слюсар з механоскладальних робіт

ППП

30

7231

Слюсар з ремонту автомобілів

ППП

30

7133

Штукатур

ППП

30

7436

Швачка

ППП

30

7124

Тесляр

ППП

60

7212

Електрозварник ручного зварювання

ППП

30

5122

Кухар

ППП

60

7412

Пекар

ППП

30

 

Полтавський професійний ліцей (36030, м. Полтава, вул. Сакко, 16-а), ід. код 02546698

 

 

4112

Оператор комп'ютерного набору

ППП

60

4211

Контролер-касир

 

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Полтавський професійний ліцей транспорту" (36004, м. Полтава, просп. Вавілова, 2), ід. код 02546708

 

 

7241

Електромеханік з ліфтів

ППП

30

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

ППП

60

7241

Електромеханік з ліфтів

7233

Слюсар з ремонту рухомого складу

ППП

30

7233

Оглядач-ремонтник вагонів

 

Полтавська державна аграрна академія (36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3), ід. код 00493014
для Аграрного коледжу управління і права Полтавської державної аграрної академії (36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 10), ід. код 33457962

 

 

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "A1")

ПТН

25

4115

Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

ПТН

65

4112

Оператор комп'ютерного набору

ПТН

155

6121

Оператор з ветеринарного оброблення тварин

ПрП

25

 

Приватний автоклуб "Мотор" (37700, Полтавська обл., Оржицький р-н, смт Оржиця, вул. Радянська, 39), ід. код 25158417

 

 

8321

Водій мототранспортних засобів (категорія "A1")

ПТН

 

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

20

 

3.13. РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

3.13.1. Надати ліцензії строком на 3 (три) роки:

Код за ДК України

Назва професії

Види професійної підготовки

Ліценз. обсяг

 

Державний навчальний заклад "Рівненський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК" (33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Драгоманова, 27), ід. код 00914355,
для Острозького навчального пункту (с. Оженин, вул. Шкільна, 2)

 

 

8321

Водій мототранспортних засобів (категорія "A1")

ПТН

15

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

15

 

Городищенський навчальний центр N 96 (35341, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Городище), ід. код 26523400

 

 

8211

Верстатник широкого профілю

ПТН

20

 

3.14. СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

3.14.1. Надати ліцензії строком на 3 (три) роки:

 

Код за ДК України

Назва професії

Види професійної підготовки

Ліценз. обсяг

 

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг" (40031, м. Суми, просп. Курський, 139), ід. код 03063107

 

 

5141

Перукар (перукар-модельєр)

ППП, ПТН, ПК

60

5141

Візажист 

...!!!!!...Данный текст доступен только для авторизованных пользователей сайта...!!!!!...
тегорія "B")

ПТН

110

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

ПТН

80

7233

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

ПТН

45

4112

Оператор комп'ютерного набору

ПТН

50

 

3.14.2. Збільшити ліцензований обсяг прийому:

Код за ДК України

Назва професії

Види професійної підготовки

Ліценз. обсяг

Встановити ліценз. обсяг

 

Державний навчальний заклад "Глухівське вище професійне училище" (41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. 40 років Перемоги, 17-а), ід. код 02547317

 

 

 

5122

Кухар

ППП, ПТН, ПК

60

75

7412

Кондитер

 

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Сумський професійний ліцей будівництва та автотранспорту" (40013, м. Суми, пров. Баумана, 12), ід. код 02549411

 

 

 

7231

Слюсар з ремонту автомобілів

ППП, ПТН

90

120

 

3.14.3. Вивести з інтегрованої професії складову (за заявою навчального закладу):

 

Код за ДК України

Назва професії

Види професійної підготовки

Ліценз. обсяг

 

 

Миропільський міжшкільний навчально-виробничий комбінат Краснопільської районної ради Сумської області (41411, Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Міропілля, вул. Радянська, 62), ід. код 23996545

 

 

існують

5220

Продавець продовольчих товарів

ПТН

26

5220

Продавець непродовольчих товарів

встановити

5220

Продавець продовольчих товарів

ПТН

26

 

3.15. ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

3.15.1. Надати ліцензії строком на 3 (три) роки:

 

Код за ДК України

Назва професії

Види професійної підготовки

Ліценз. обсяг

 

Борщівський агротехнічний коледж (48702, Тернопільська область, Борщівський район, м. Борщів, вул. Грушевського, 15), ід. код 00728799

 

 

7233

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

ПТН

50

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "B3")

ПК

100

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "D1")

ПК

100

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "E1")

ПК

100

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "H")

ПК

100

 

Тернопільський державний навчально-курсовий комбінат (47728, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Острів, вул. М. Кордуби, 63), ід. код 30281040 

...!!!!!...Данный текст доступен только для авторизованных пользователей сайта...!!!!!...

ПТН

30

 

3.15.2. Продовжити строк дії ліцензій на 3 (три) роки:

 

Гусятинська міжшкільна навчально-виробнича майстерня (48201, Тернопільська обл., Гусятинський р-н, смт Гусятин, вул. Шевченка, 3), ід. код 22606246

 

 

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

90

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C1")

ПТН

60

 

Борщівський агротехнічний коледж (48702, Тернопільська обл., Борщівський р-н, м. Борщів, вул. Грушевського, 15), ід. код 00728799

 

 

7221

Коваль ручного кування

ПТН

25

7233

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

ПТН

100

7122

Муляр

ПТН

30

8211

Токар

ПТН

30

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

ПТН

50

8159

Лаборант хімічного аналізу

ПТН

50

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

50

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C1")

ПТН

90

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

ПТН

30

 

3.15.3. Продовжити строк дії ліцензій на 3 (три) роки за результатами атестаційної експертизи на види підготовки:

 

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі" (46002, м. Тернопіль, вул. С. Бандери, 32), ід. код 02547688

 

 

7141

Муляр

ППП

30

7133

Штукатур

7132

Лицювальник-плиточник

7141

Маляр

7412

Пекар

ПТН

15

7412

Кондитер

ПТН

15

7136

Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування

ПТН

15

5122

Кухар

ПТН

15

5123

Офіціант

ПТН

 

5123

Бармен

ПТН

 

 

3.15.4. Збільшити ліцензійний обсяг прийому:

Код за ДК України

Назва професії

Види професійної підготовки

Ліценз. обсяг

Встановити ліценз. обсяг

 

Борщівський агротехнічний коледж (48702, Тернопільська обл., Борщівський р-н, м. Борщів, вул. Грушевського, 15), ід. код 00728799

 

 

 

4112

Оператор комп'ютерного набору

ПТН

20

25

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "A1")

ПТН, ПК

50

100

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "A2")

ПТН, ПК

50

100

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "B1")

ПТН, ПК

50

100

 

3.16. ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

3.16.1. Надати ліцензії строком на 3 (три) роки:

Код за ДК України

Назва професії

Види професійної підготовки

Ліценз. обсяг

 

Харківський державний університет харчування та торгівлі (61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333), ід. код 01566330

 

 

5122

Кухар

ПТН

30

7412

Кондитер

ПТН

30

5123

Офіціант

ПТН

30

5123

Бармен

ПТН

30

5220

Продавець продовольчих товарів

ПТН

30

5220

Продавець непродовольчих товарів

ПТН

30

7411

Забивач худоби

ПТН

30

 

Українська державна академія залізничного транспорту (61050, м. Харків, майдан Феєрбаха, 7), ід. код 01116472

 

 

8311

Помічник машиніста електровоза

ПТН

30

8311

Помічник машиніста тепловоза

ПТН

30

4211

Касир квитковий

ПТН

60

9332

Прийомоздавальник вантажу та багажу

ПТН

60

8312

Сигналіст

ПТН

30

 

3.16.2. Продовжити строк дії ліцензій на 3 (три) роки за результатами атестаційної експертизи:

 

Державний навчальний заклад "Харківське вище професійне механіко-технологічне училище" (61105, м. Харків, вул. Морозова, 20-а), ід. код 02547783

 

 

7412

Кондитер

ППП

30

5220

Продавець продовольчих товарів

7133

Штукатур

ППП

30

7141

Маляр

7132

Лицювальник-плиточник

 

Ізюмський професійний ліцей (64306, Харківська обл., м. Ізюм, вул. Чайкіної, 24), ід. код 02547837

 

 

5122

Кухар

ППП

60

5123

Офіціант

5123

Бармен

4131

Агент з постачання

ППП

30

4121

Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)

4112

Оператор комп'ютерного набору

 

Професійно-технічне училище N 32 м. Харкова (61038, м. Харків, вул. Спортивна, 9), ід. код 02547903

 

 

7231

Слюсар з ремонту автомобілів

ППП

60

 

3.17. ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

3.17.1. Надати ліцензії строком на 3 (три) роки:

Код за ДК України

Назва професії

Види професійної підготовки

Ліценз. обсяг

 

ДПТНЗ "Новокаховське вище професійне училище" (74900, Херсонська обл., м. Нова Каховка, пр. Перемоги, 2), ід. код 02548328

 

 

7132

Лицювальник-плиточник

ППП

30

7129

Монтажник гіпсокартонних конструкцій

 

Архангельський професійний аграрний ліцей (74022, Херсонська обл., Високопільський р-н, смт Архангельське, вул. Кірова, 38), ід. код 02548297

 

 

7233

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

ППП

30

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії "A1", "A2", "B1")

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

5122

Кухар

ППП

30

7412

Пекар

4112

Оператор комп'ютерного набору

ППП

25

4121

Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)

5122

Кухар

ПТН

15

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

15

5220

Продавець продовольчих товарів

ПТН

15

5220

Продавець непродовольчих товарів

ПТН

15

5220

Продавець (з лотка, на ринку)

ПТН

15

 

ТОВ "Херсонський навчально-курсовий комбінат "Професіонал" (73025, м. Херсон, вул. 9 Січня, 29), ід. код 33015485

 

 

8334

Водій навантажувача

ПТН, ПК

6

8333

Ліфтер

ПТН, ПК

7

8333

Машиніст автовишки та автогідропідіймача

ПрП, ПК

5

8163

Машиніст холодильних установок

ПТН, ПК

7

8155

Оператор заправних станцій

ПТН, ПК

 

7122

Пічник

ПТН, ПК

7

7233

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

ПТН, ПК

7

7215

Стропальник

ПТН, ПК

7

 

для Структурного підрозділу м. Генічеськ (75500, м. Генічеськ, вул. Леніна, 10), ід. код 33015485

 

 

8162

Оператор котельні

ПТН, ПК

7

7233

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

ПТН, ПК

7

 

3.17.2. Продовжити строк дії ліцензій на 3 (три) роки та зменшити ліцензований обсяг:

Код за ДК України

Назва професії

Види професійної підготовки

Ліценз. обсяг

Встановити ліценз. обсяг

 

Архангельський професійний аграрний ліцей (74022, Херсонська обл., Високопільський р-н, смт Архангельське, вул. Кірова, 38), ід. код 02548297

 

 

 

7233

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

ПТН, ПК

20

15

 

3.17.3. Продовжити строк дії ліцензії на 3 (три) роки, вивести види професійної підготовки з професій, зменшити ліцензований обсяг та привести категорії за професією "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва" у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 02.04.94 р. N 217 "Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста" (із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 20.10.2011 р. N 1115):

Код за ДК

Повна назва професії

Види професійної підготовки

Встановити види професійної підготовки

Ліценз. обсяг

Встановити ліценз. обсяг

 

Архангельський професійний аграрний ліцей (74022, Херсонська обл., Високопільський р-н, смт Архангельське, вул. Кірова, 38), ід. код 02548297

 

 

 

 

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "A")

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "A1")

ПТН, ПрП

ПТН

20

15

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "B")

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "A2")

ПрП, ПК

ПК

20

15

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "C")

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "B1")

ПрП, ПК

ПК

20

15

 

3.17.4. Збільшити ліцензований обсяг та привести категорії за професією "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва" у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 02.04.94 р. N 217 "Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста" (із змінами):

Код за ДК

Повна назва професії

Види професійної підготовки

Ліценз. обсяг

Встановити ліценз. обсяг

 

Архангельський професійний аграрний ліцей (74022, Херсонська обл., Високопільський р-н, смт Архангельське, вул. Кірова, 38), ід. код 02548297

 

 

 

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії "A", "B", "C")

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії "A1", "A2")

ППП

30

60

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

 

3.18. ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

3.18.1. Надати ліцензії строком на 3 (три) роки:

Код за ДК

Назва професії

Види професійної підготовки

Ліценз. обсяг

 

Чорноострівський професійний аграрний ліцей (31310, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, смт Чорний Острів, вул. Жовтнева, 1), ід. код 02548334

 

 

7233

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

ППП

60

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії "A1", "A2")

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

 

Голосківський професійний аграрний ліцей (31535, Хмельницька обл., Летичівський р-н, с. Голосків, вул. Центральна, 6), ід. код 05537779

 

 

7233

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

ППП

60

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії "A1", "A2", "B1", "B2")

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C1")

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії "A1", "A2", "B1", "B3")

ППП

30

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "B1")

ПК

30

 

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Деражнянський професійний аграрний ліцей" (32200, Хмельницька обл., Деражнянський р-н, м. Деражня, вул. Миру, 177-а), ід. код 02549530

 

 

7233

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

ППП

60

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії "A1", "A2")

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C1")

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії "A1", "A2", "B1")

ППП

25

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C1")

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "A1")

ПТН

20

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "B1")

ПК

15

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C1")

ПТН

20

 

Ярмолинецький професійний ліцей (32100, Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, смт Ярмолинці, вул. Пушкіна, 2), ід. код 25994450

 

 

6141

Лісоруб

ПТН, ПК

30

4222

Адміністратор

ППП

30

4121

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

7212

Електрогазозварник

ПТН, ПК

25

7231

Слюсар з ремонту автомобілів

ППП

25

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

ПТН

20

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

30

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C1")

ПТН

25

 

Вище професійне училище N 36 с. Балин Хмельницької області (32440, Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Балин, вул. Леніна, 1), ід. код 26294370

 

 

7436

Швачка

ППП

60

7433

Кравець

7436

Швачка

ПТН, ПК

15

7433

Кравець

ПТН, ПК

15

 

3.19. ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

3.19.1. Надати ліцензії строком на 3 (три) роки:

Код за ДК України

Назва професії

Види професійної підготовки

Ліценз. обсяг

 

Державний навчальний заклад "Лисянський професійний аграрний ліцей" (19300, Черкаська обл., смт Лисянка, вул. Леніна, 50), ід. код 02548630

 

 

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії "A1", "A2")

ППП

60

7233

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C1")

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії "A1", "A2")

ППП

30

7233

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

7122

Муляр

ППП

30

7133

Штукатур

7132

Лицювальник-плиточник

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "A1")

ПТН

25

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "A2")

ПК

25

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "B1")

ПК

25

 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2), ід. код 02125639

 

 

4115

Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

ПТН

30

4221

Агент з організації туризму

ПТН

30

 

Державний заклад "Золотоніська технічна школа Укрзалізниці" (19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Черкаська, 14), ід. код 01393496

 

 

8311

Машиніст колійних машин

ПрП, ПК

30

 

3.19.2. Продовжити строк дії ліцензій на 3 (три) роки:

 

 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2), ід. код 02125639

 

 

5133

Соціальний робітник

ПТН

50

 

3.20. ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

3.20.1. Надати ліцензії строком на 3 (три) роки:

Код за ДК

Назва професії

Види професійної підготовки

Ліценз. обсяг

 

Навчальний заклад Товариства сприяння обороні України "Чернівецька автомобільна школа" (58023, м. Чернівці, Першотравневий р-н, вул. Фастівська, 30-а), ід. код. 02723429

 

 

8323

Водій тролейбуса

ПТН

30

 

Автошкола Чернівецької обласної організації Всеукраїнської спілки автомобілістів (м. Чернівці, вул. Нагірна, 16), ід. код 05509056

 

 

8321

Водій мототранспортних засобів (категорія "A")

ПТН

30

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

ПТН

40

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

410

 

Буковинський міжрегіональний центр реабілітації інвалідів (58032, м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, 8-а), ід. код 21444285

 

 

4121

Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)

ПТН, ПрП

20

 

Сторожинецький лісовий коледж (59000, Чернівецька обл., м. Сторожинець, вул. Крейтера, 1), ід. код. 00275990

 

 

6141

Лісник

ПТН

60

6141

Лісоруб

ПТН, ПК

120

 

Вище професійне художнє училище N 5 (58001, м. Чернівці, вул. Тобілевича, 1), ід. код 02549032

 

 

7122

Муляр

ППП

30 - в межах загального ліценз. обсягу

7133

Штукатур

6113

Озеленювач

ППП

30 - в межах загального ліценз. обсягу

 

4. Анулювати ліцензію на провадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до кваліфікованих робітників, із нижчезазначених професій за заявами навчальних закладів:

4.1. КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Код за ДК України

Назва професії

Види професійної підготовки

Ліценз. обсяг

 

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Фастівський центр професійно-технічної освіти" (08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Якубовського, 66), ід. код 20578793

 

 

7241

Електромеханік торговельного та холодильного устаткування

ППП

30

4121

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

ППП

60

4112

Оператор комп'ютерного набору

ППП

30

4222

Адміністратор

 

4.2. ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

Львівське вище професійне училище ресторанного сервісу та туризму (79060, м. Львів, вул. І. Пулюя, 36), ід. код 208356913

 

 

5141

Перукар (перукар-модельєр)

ППП, ПТН, ПрП, ПК

60

 

4.3. МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

Кривоозерський професійний аграрний ліцей (55204, Миколаївська обл., смт Криве Озеро, вул. Кірова, 7), ід. код 02546080

 

 

6131

Робітник фермерського господарства

ППП

60

 

Професійно-технічне училище N 33 (57063, Миколаївська обл., Веселинівський р-н, с. Широколанівка, вул. Леніна, 68), ід. код 02546157

 

 

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії "A", "B", "C")

ППП

60

7233

Слюсар-ремонтник

8322

Водій автотранспортних засобів

8322

Водій автотранспортних засобів (категорії "B" і "C")

 

Снігурівський професійний ліцей (57300, Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул. Широка, 1)

 

 

4121

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

ППП

30

4121

Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)

5122

Кухар

ППП

30

7412

Кондитер

 

Професійно-технічне училище N 9 (56100, Миколаївської обл., м. Баштанка, вул. Промислова, 17), ід. код 02546051

 

 

8322

Водій автотранспортних засобів (категорії "B" і "C")

ППП, ПТН

60

 

Миколаївський професійний ліцей (54036, м. Миколаїв, вул. Рекордна, 69), ід. код 02546181

 

 

7324

Художник розмалювання по дереву

ППП, ПТН, ПрП

60

7141

Маляр

ППП

60

7133

Штукатур

7122

Муляр

 

4.4. ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

 

Степанівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат (67430, Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Степанівка, вул. Котовського, 3), ід. код 20998845

 

 

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

ПТН

80

 

4.5. СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

 

Державний навчальний заклад "Шосткинський центр професійно-технічної освіти" (41000, Сумська обл., м. Шостка, вул. Гагаріна, 21), ід. код 36080007
Відокремлений підрозділ центру (41140, Сумська обл., Шосткинський р-н, смт Вороніж, вул. Некрасова, 50)

 

 

5220

Продавець продовольчих товарів

ППП, ПрП, ПТН, ПК

90

5220

Продавець непродовольчих товарів

5141

Перукар (перукар-модельєр)

ППП, ПТН

60

 

Комунальний заклад Сумської обласної ради - Улянівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Білопільського району (41856, Сумська обл., Білопільський р-н, смт Улянівка, вул. Суворова, 27), ід. код 23632917

 

 

6113

Квітникар

ПТН

15

7122

Муляр

ПТН

15

7133

Штукатур

ПТН

15

7436

Швачка

ПТН

15

6111

Плодоовочівник

ПТН

15

 

Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком" (01030, м. Київ, Шевченківський р-н, б-р Т. Шевченка, 18), ід. код 21560766
для Сумської філії (40030, м. Суми, вул. Іллінська, 2), ід. код 23825401

 

 

 

Професійне навчання кадрів на виробництві

 

 

42

Службовці, що обслуговують клієнтів

ПТН, ПрП, ПК

60

422

Агенти з інформування клієнтів

4223

Оператор електрозв'язку

4223

Телефоніст довідкової служби міської телефонної мережі

4223

Телеграфіст

72

Робітники металургійних та машинобудівних професій

ПТН, ПрП, ПК

100

724

Механіки та монтажники електричного та електронного устаткування

7244

Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення

7244

Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку

7242

Електромонтер з обслуговування електроустановок

7241

Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку

7245

Кабельник-спаювальник

 

4.6. ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

 

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі" (46002, м. Тернопіль, вул. С. Бандери, 32), ід. код 02547688

 

 

7136

Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування

ППП, ПТН, ПрП

30

7212

Електрогазозварник ручного зварювання

7212

Електрогазозварник

ППП, ПТН, ПрП

30

 

5. Відкласти атестацію:

5.1. ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

 

Козятинський районний спортивно-технічний клуб Товариства сприяння обороні України (22100, Вінницька обл., м. Козятин, пров. Довженка, 6), ід. код 02719221

 

 

8321

Водій мототранспортних засобів (категорія "А")

ПТН

25

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "В")

ПТН

60

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "С")

ПТН

30

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "Д")

ПК

30

 

5.2. ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

 

Професійно-технічне училище N 4 м. Бердичева (13300, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Шелушкова, 37), ід. код 02543420

 

 

7212

Електрогазозварник

 

 

7212

Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

ППП

60

7241

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування

 

 

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

ППП

30

7136

Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування

ППП

30

7212

Газозварник

7214

Котельник

ППП

30

7212

Електрозварник ручного зварювання

8211

Токар

ППП

30

7212

Електрозварник ручного зварювання

7212

Електрогазозварник

ПТН

15

8333

Машиніст крана (кранівник)

ПТН

15

7215

Стропальник

ПТН

15

 

 

6. Відкласти ліцензування:

6.1. АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

 

Кримський республіканський професійно-технічний навчальний заклад "Керченське вище професійне училище сфери побутових послуг" (98300, Автономна Республіка Крим, м. Керч, Індустріальне шосе, 8), ід. код 03070923

 

 

5142

Покоївка

ПТН, ПК

15

5121

Черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату)

ПТН, ПК

15

5142

Покоївка

ППП

30

5121

Черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату)

 

Кримський республіканський професійно-технічний навчальний заклад "Ленінське професійно-технічне училище сфери побутових послуг" (98200, Автономна Республіка Крим, смт Леніно, вул. Шосейна, 8-б), ід. код 36357062

 

 

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

ПТН, ПК

30

5122

Кухар

ПТН, ПК

30

5120

Продавець продовольчих товарів

ПТН, ПК

30

5120

Продавець непродовольчих товарів

ПТН, ПК

30

4121

Агент з організації туризму

ПТН

15

7133

Штукатур

ПТН, ПК

30

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

60

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C")

ПТН

30

7122

Муляр

ПТН, ПК

30

7129

Монтажник гіпсокартонних конструкцій

ПТН, ПК

30

 

Міжшкільний навчально-виробничий комбінат, що знаходиться у комунальній власності Джанкойської міської ради Автономної Республіки Крим (96100, Автономна Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Кримська, 24), ід. код 24401413

 

 

5141

Манікюрник

ПТН

45

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C1")

ПТН

40

 

Підприємство "Красногвардійський районний спортивно-технічний центр Товариства сприяння обороні України" (97000, Автономна Республіка Крим, Красногвардійський р-н, смт Красногвардійське, вул. Тельмана, 17), ід. код 02728409

 

 

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "CE")

ПК

 

 

6.2. ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

 

Професійно-технічне училище N 4 м. Бердичева (13300, Житомирська область, м. Бердичів, вул. Шелушкова, 37), ід. код 02543420

 

 

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

ППП, ПТН, ПрП, ПК

30

7214

Слюсар із складання металевих конструкцій

ППП

30

7212

Електрозварник ручного зварювання

 

 6.3. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

Козельщинський міжшкільний навчально-виробничий комбінат (39100, Полтавська обл., смт Козельщина, вул. Степна, 3), ід. код 21064228

 

 

4112

Оператор комп'ютерного набору

ПТН

20

 

Приватне підприємство "Школа професійної майстерності" (36015, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Крамського, 4, кв. 8), ід. код 38803238

 

 

8321

Водій мототранспортних засобів (категорія "A1")

ПТН

20

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

60

8332

Машиніст крана автомобільного

ПТН

20

8333

Машиніст автовишки та автогідропідіймача

ПТН

15

7215

Стропальник

ПТН

15

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Автошкола на Подолі" (36022, м. Полтава, вул. Леніна, 91), ід. код 36864739

 

 

5149

Інструктор з індивідуального навчання водінню

ПТН

20

 

6.4. ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15)
для Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут" (47501, Тернопільська обл., м. Бережани, вул. Академічна, 20), ід. код 34492201

 

 

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

ПТН

30

7241

Електромонтажник силових мереж та електроустаткування

ПТН

30

 

Новосільський обласний спеціальний навчально-виховний комплекс (47811, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, с. Нове Село), ід. код 04590978

 

 

7436

Швачка

ПТН

 

 

 6.5. ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

 

Навчальний заклад Товариства сприяння обороні України "Чернівецька автомобільна школа" (58023, м. Чернівці, Першотравневий р-н, вул. Фастівська, 30-а), ід. код. 02723429

 

 

8321

Водій мототранспортних засобів (категорії "A1", "A")

ПТН

15

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

60

8322

Водій автотранспортних засобів (категорії "C1", "C")

ПТН, ПК

45

8322

Водій автотранспортних засобів (категорії "D1", "D")

ПК

15

8322

Водій автотранспортних засобів (категорії "BE", "C1E", "CE")

ПК

15

 

Новоселицький міжшкільний навчально-виробничий комбінат (60300, Чернівецька обл., м. Новоселиця, вул. Центральна, 49), ід. код 34847973

 

 

7436

Швачка

ПТН

90

7433

Кравець

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "C1")

ПТН

150

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія "B")

ПТН

90

 

Навчально-курсовий комбінат Облагробуду (58029, м. Чернівці, вул. Гайдара, 1-є), ід. код 21421303

 

 

 

Професійно-технічне навчання кадрів на виробництві:

 

 

816

Робітники, що обслуговують установки з вироблення електроенергії, та робітники на подібному устаткуванні

 

 

8162

Оператори котельні

ПТН, ПК

20

71

Будівельники будівель та споруд, будівельники-покрівельники, лицювальники-плиточники, штукатури та оздоблювальними

 

 

7123

Бетоняр

ПТН, ПК

20

7132

Лицювальник-плиточник

ПТН, ПК

20

7141

Маляр

ПТН, ПК

20

7122

Муляр

ПТН, ПК

20

7133

Штукатур

ПТН, ПК

20

721

Формувальники, зварники, прокатники, бляхарі та монтажники металоконструкцій

 

 

7214

Арматурник

ПТН, ПК

20

7212

Електрогазозварник

ПТН, ПК

20

7215

Стропальник

ПТН, ПК

20

833

Робітники, що обслуговують сільськогосподарські та інші пересувні установки

 

 

8332

Машиніст крана автомобільного

ПТН, ПК

20

8333

Машиніст крана (кранівник)

ПТН, ПК

20

 

 7. Відмовити в наданні ліцензії:

7.1. АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

 

Міжшкільний навчально-виробничий комбінат, що знаходиться у комунальній власності Джанкойської міської ради Автономної Республіки Крим (96100, Автономна Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Кримська, 24), ід. код 24401413

 

 

4211

Касир торговельного залу

ПТН

45

 

Нижньогірський спортивно-технічний клуб Товариства сприяння обороні України (97100, Автономна Республіка Крим, Нижньогірський р-н, смт Нижньогірський, вул. Перемоги, 33), ід. код 02720690

 

 

8322

Водій автотранспортних засобів

ПТН

20

8322

Водій автотранспортних засобів (категорії "B" і "C")

 

Підприємство "Красногвардійський районний спортивно-технічний центр Товариства сприяння обороні України" (97000, Автономна Республіка Крим, Красногвардійський р-н, смт Красногвардійське, вул. Тельмана, 17), ід. код 02728409

 

 

8322

Водій автотранспортних засобів

ПТН

30

8322

Водій автотранспортних засобів (категорії "B" і "C")

 

7.2. ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

 

Новосільський обласний спеціальний навчально-виховний комплекс (47811, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, с. Нове Село), ід. код 04590978

 

 

7442

Взуттєвик з ремонту взуття

ПТН

 

 

____________

 

Маленьке прохання. Поважаючи час і зусилля, витрачені на надання Вам інформації, зверніть, будь ласка, увагу на рекламні блоки. Заздалегідь вдячніЗавжди раді допомогти. 

 

 

Нормативні документи і акти, оновлені накази, листи всіх міністерств і відомств України в останній редакції

 На Головну